Foto's

Doarpsbelang Jellum-Bears

e-mail dorpsbelang: doarpsbelang.jellumbears@gmail.com

Op 17 februari 1942, midden in de donkere jaren, is bij notaris Van der Hem in Jorwert de akte getekend waarin de Vereniging DorpsBilang werd opgericht. Wellicht keek de dominee op de zolder van de kerk in Jorwert wel
toe. Ter ere van dit 75-jarig bestaan is een film gemaakt waarin met verschillende dorpsbewoners een kort interview wordt gehouden. Deze film is hier te bekijken.

Bestuur dorpsbelang: Piet Bootsma, Peter Weijer, Dirkje Rodenhuis-de Boer, Rutger Fopma, Ted Kool en Nelleke Meindertsma

Privacy statement

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Doarpswurk.nl

Klik hier om Dorpsvisie te downloaden

Een stukje geschiedenis van Bears, aangeleverd door Frank Bosmans

Informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân