Foto's

Materialen lenen van dorpsbelang

Materialen lenen van dorpsbelangWillen jullie gebruik maken van onderstaande materialen bij een activiteit of evenement?

Dit kan. De materialen zijn in 2006 aangeschaft met subsidie van de Provinsje en fonds
Bolsward-Dronrijp en zijn bedoeld voor activiteiten in onze dorpen.

30 poloshirts ( zwart)
13 P(arkeer) borden, diverse aanduidingen
100 ijzeren prikpalen 180 cm, gelast
4 Pyramides van ijzer ( gelast), gebruikt als bakens voor entree dorp Pompoenfestival, ca 2,50 m hoog.
6 schragen, hout
3 werkbladen, ca 250 cm lang ( betonplex)
6 veiligheidsvestjes
3 schrijfborden met pootjes
26 ronde paaltjes
1 grondboor

De materialen zijn eigendom van Doarpsbelang Jellum Bears,
wil je de materialen gebruiken, neem dan even contact op met Jenneke 0610645560


Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017