Foto's

Materialen lenen van dorpsbelang

Materialen lenen van dorpsbelangWillen jullie gebruik maken van onderstaande materialen bij een activiteit of evenement?

Dit kan. De materialen zijn in 2006 aangeschaft met subsidie van de Provinsje en fonds
Bolsward-Dronrijp en zijn bedoeld voor activiteiten in onze dorpen.

30 poloshirts ( zwart)
13 P(arkeer) borden, diverse aanduidingen
100 ijzeren prikpalen 180 cm, gelast
4 Pyramides van ijzer ( gelast), gebruikt als bakens voor entree dorp Pompoenfestival, ca 2,50 m hoog.
6 schragen, hout
3 werkbladen, ca 250 cm lang ( betonplex)
6 veiligheidsvestjes
3 schrijfborden met pootjes
26 ronde paaltjes
1 grondboor

De materialen zijn eigendom van Doarpsbelang Jellum Bears,
wil je de materialen gebruiken, neem dan even contact op met Jenneke 0610645560


Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

28 september: Feestelijke seizoensopening dorpshuis
vanaf 21 uur met muziek van 'Oud Bruin'

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân