Foto's

Materialen lenen van dorpsbelang

Materialen lenen van dorpsbelangWillen jullie gebruik maken van onderstaande materialen bij een activiteit of evenement?

Dit kan. De materialen zijn in 2006 aangeschaft met subsidie van de Provinsje en fonds
Bolsward-Dronrijp en zijn bedoeld voor activiteiten in onze dorpen.

30 poloshirts ( zwart)
13 P(arkeer) borden, diverse aanduidingen
100 ijzeren prikpalen 180 cm, gelast
4 Pyramides van ijzer ( gelast), gebruikt als bakens voor entree dorp Pompoenfestival, ca 2,50 m hoog.
6 schragen, hout
3 werkbladen, ca 250 cm lang ( betonplex)
6 veiligheidsvestjes
3 schrijfborden met pootjes
26 ronde paaltjes
1 grondboor

De materialen zijn eigendom van Doarpsbelang Jellum Bears,
wil je de materialen gebruiken, neem dan even contact op met Jenneke 0610645560


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân