Foto's

“Merke” programma 2011

“Merke” programma 2011Boeren, burgers en buitenlui, het is ons een genoegen u het “Merke” programma te mogen presenteren. Het thema dit jaar is “de Middeleeuwen”.
Dit tijdperk kenmerkt zich door; kastelen, edelen, ridders, troubadours, kruistochten, monniken, hekserij, en de pest. Het waren ruige tijden. De adel en de geestelijken hadden de macht in handen, wie ongehoorzaam was kon een zware straf tegemoet zien; een voetreis naar Rome, het schavot, de schandpaal en de guillotine. Natuurlijk was ook tijd voor feest. Wij halen voor u de (late) middeleeuwse sfeer terug, wij laten deze donkere tijden herleven.
De “Merke” vindt dit jaar plaats in Bears in de schaduw van Uniastate en wel op 28, 29 en 30 augustus a.s.. In week 25 mag u het “Merke”programma ook thuis in de bus verwachten, uiteraard geheel in de stijl van het thema. De daarop volgende 2 weken hebben we ingeroosterd om met de “Merke” intekenlijst bij u langs te komen. In de Middeleeuwen was het gewoon dat de edelen de belastingen aan huis kwamen innen. Zo ook wij, u kunt gewoon contant betalen, maar bij gebrek aan “cash”, wijken we even van het thema af en kan het ook over de bank (reknr. 330802658). We borduren door op de reeds eerder ingeslagen weg. Wat hebben we dit jaar voor u in petto;

Zondag 28 aug.
We trappen af met een eeuwenoud spel; “Levend ganzenbord” (je gaat alleen of als groepje van maximaal 2 personen en verkleed in de stijl van de Middeleeuwen), hierna opvolgend door een prettige en gezellige nazit of eigenlijk een voorzit, waar wijn en bier rijkelijk zullen vloeien. Ook aan eten is gedacht, we gaan Bourgondisch barbecueën. Dit belooft een ouderwetse schranspartij te worden. De nazit wordt muzikaal omlijst door niemand minder dan de legendarische “Johnny Cash Band” (the boys called Sue). Een goed begin is het halve werk.

Maandag 29 aug.
Deze dag beginnen we met “Pearke keatsen” (opgave per paar bij Ferry/Rutger voor zaterdag 28 aug. 18:00 uur). De prijzen worden na afloop op het veld uitgereikt. Ook hebben we weer “Berne keatsen” op het programma staan (opgave om 09:30 uur bij Mariska). Voor de niet kaatsers onder u (voor man en vrouw) is er een speciaal spel wat ook de middeleeuwen heeft overleefd namelijk; “Petsjebalje” (neem zelf een pet mee). Deze middag vinden ook de “Berne spultsjes” plaats. Ook is er weer tijd”en ruimte gereserveerd in het programma voor “it Sigaar smooken” op de namiddag. Het zal er vandaag weer heet aan toegaan. Vele strijden zullen moeten worden gestreden. Wie af wil koelen kan later deelnemen aan het spektakel “Slingeraap” over de “Bearsterfeart” (voor iedereen vanaf 12 jaar). Rintsje Kas sluit deze dag muzikaal af op zijn bekende troubadourachtige wijze.

Dinsdag 30 aug.
Bears schut op zijn grondvesten, we beginnen deze dag met “The Battle of Bears” (zeskamp voor iedereen van 14 jaar en ouder). Net als voorgaande jaren wordt Jellum en Bears weer in de bekende 4 buurten opgedeeld (Bears, VDL, Jellum/Bears en Jellum). “The Battle” wordt uitgevochten op de volgende typische “middeleeuwse” onderdelen, met per onderdeel verschillend bepalende restricties;
- Vlottenrace (de afmetingen van het vlot staan vrij, echter het vlot mag alleen zijn vervaardigd van hout, touw, spijkers en jerrycans (dit voor het drijfvermogen). Let op inspectie!!!!!!! De verplaatsing van het vlot op het uitgezette parcours, dient enkel en alleen te gebeuren door; peddels, roeispanen, vaarbomen of duwstokken. De bemanning op het vlot bestaat uit 4 personen waarvan minstens 1 vrouw. Winnen is binnen, verliezen is onzekerheid kiezen.
- Kennisquiz (vragen en opdrachten moeten worden beantwoord/uitgevoerd en worden ingeleverd bij Mariska voor 12:00 uur) iedereen mag helpen. Hoe meer goede oplossingen, des temeer punten
- Survivalrun (4 personen, waarvan minstens 1 vrouw) De gemiddelde tijd bij aankomst van alle 4 personen van elk team wordt als basis genomen. Hoe sneller hoe beter.
“The Battle of Bears” wordt ruw onderbroken door het matinee. Dit zal aanvoelen als het 10-jarig bestand tijdens de 80-jarige oorlog. De muzikale liederen van ”De Suskes”, het nodige gerstenat moeten ons weer de nodige inspiratie en krachten geven om later op de middag “The Battle of Bears” te voltooien.
- Survivalbaan (estafette voor 8 personen waarvan tenminste 2 vrouwen) Hoe sneller, hoe beter
- Hoepel werpen (elk team krijgt maximaal 3 pogingen om de hoepel zo ver mogelijk te werpen, de laatste poging van elk team telt) Hoe verder, hoe beter.
- Touwtrekken (elk team bestaande uit 6 personen, waarvan tenminste 2 vrouwen, trekt slechts 1 keer tegen elk ander team). Er mag alleen getrokken worden op schoeisel zonder enige vorm van “noppen”. Winnen is binnen, verliezen is onzekerheid kiezen.

**** Elk team kan dmv de inzet van een “Joker” dubbele punten vergaren bij het betreffende onderdeel van de “Battle”. De Joker is een schild met buurtwapen en moet voor aanvang van het specifiek gekozen onderdeel worden ingeleverd bij de scheidsrechter(s).

Is er deze dag dan niets georganiseerd voor onze kleine dorpsbewoners? Natuurlijk worden ook zij niet vergeten, Rond 10:30 uur is er ”Krea mei de bern” in de tent. Tijdens het matinee om 13:00 uur worden de kinderen vermaakt door een kindervoorstelling.
Mocht er nog na afloop van “The Battle of Bears” nog tijd over zijn dan wordt nog het spel der stenen tijdperk gespeeld; “Piksjitte”
Rond de klok van 18:00 uur zullen de te vergeven prijzen worden uitgereikt en tevens zullen er lootjes worden getrokken. Er zijn mooie prijzen te vergeven die uiteraard betrekking hebben op de rode draad die steeds in elk onderdeel weer terug komt; de Middeleeuwen.
De “Merke” wordt “muzikaal afgesloten om 19:30 uur door de band “Traction”. Zij moeten ons weer naar 2011 transformeren om “the day after” de draad van de 21e eeuw weer op te pakken.

U ziet alle ingrediënten zijn aanwezig om er een geslaagd feest van te maken. Uw komst en goede zin kan de feestvreugde alleen maar verhogen. Wij zijn er klaar voor, u ook?
Tot slot willen wij u wijzen op het feit dat deelname aan de activiteiten tijdens de “Merke” voor eigen risico is.
Wij wensen u veel succes en plezier toe met de voorbereiding en uitvoering.

“It Merke bestjoer”Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân