Foto's

Veel belangstelling voor dauwtrappen vanaf Uniastate

Veel belangstelling voor dauwtrappen vanaf UniastateGeschiedenisles om 7.00 uur ‘s morgens, wie heeft daar nu zin in?
Toch zaten er op Hemelvaartsdag 35 “dauwtrappers”, waaronder 5 kinderen, op dit tijdstip aan de koffie met een krentenbol in Uniastate.
De zon scheen en iedereen nam zich voor voortaan eerder op te staan.

Ken de geschiedenis van je eigen dorp en van Uniastate. Dat was het doel van deze dauwtrapwandeling van Uniastate naar Jellum en terug.
Dorpsbewoners Jan Kalma en Janke Singelsma vertelden enthousiast spannende en ware verhalen. Over de oorlogsperiode, de bombardementen op de treintransporten met de V2’s, over Rely Jorritsma en zijn familie, over het boerenleven van de vorige generatie, over de schoolmeesters die eigenlijk geen schoolmeester waren, over het lijk in de kelder van het Singelsmahuis en nog veel.
Tot grote verrassing was ook de heer van Unia die ochtend in de poarte aanwezig. Hij vertelde een romantisch verhaal over de liefde tussen een adellijke jonker van het geslacht Unia en een dienstmeisje.
Als bijzondere verrassing was er het verhaal van Friso van Doorn die precies op die dag 66 jaar geleden als zoon van een oorlogsvluchteling geboren werd in Jellum. Een bijzondere verjaardag op een bijzondere plek. Na een gezellig Fries ontbijt in de ochtendzon vertrok iedereen met nog een lange en zonnige dag voor de boeg.

klik hier voor de foto's van het dauwtrappen.
Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017