Foto's

1e Ledenkaatswedstrijd

1e LedenkaatswedstrijdOndanks de weersvooruitzichten verzamelden zich op zondagmorgen 22 mei jl., om 11 uur maar liefst 13 kinderen op het kaatsveld om deel te nemen aan de 1e kaatswedstrijd van dit seizoen. Er werden door Bram Koning en Minno Andreae 6 parturen samengesteld.

Voor de winnaars stond een stander met telegraaf erop te glimmen in het schrale zonnetje en er hingen 2 kransen voor het partuur dat als 1e zou eindigen.

Er werden een paar pittige wedstrijden gespeeld en vooral de finale tussen het partuur van Folkert vd Heide en Sytse Hoekstra tegen Hester de Boer en Wolter vd Woude was erg spannend. Uiteindelijk kwam de opslagbal van Wolter (op een stand van 5-5 6-6 gelijk) op de lijn en was de krans voor het partuur Folkert van der Heide/Sytse Hoekstra. 2e werden Hester de Boer en Wolter vd Woude en de 3e prijs was voor Lieneke Fopma en Arjen vd Gaast. Veel ouders stonden langs de lijn en het was gezellig druk te noemen op het sportveld.

Wij hopen iedereen weer te zien op de volgende kaatspartij die wordt gehouden op zaterdag 18 juni om 18.30 uur.1e prijswinnaars

  
2e prijswinnaars
   
3e prijswinnaars
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân