Foto's

Keatsagenda 2011

Keatsagenda 2011· 22 mei-Ledenparty foar leden en bern fan leden, 11.00 oere

· 26 mei-Jeu de Pelote, Jellum/Bears-Winsum 3, ±19.00 oere

· 5 juny – KNKB Welpen Meisjes del/herk. 10.00 oere

· 18 juny - Nachtkeatsen foar leden en bern fan leden, 18.30 oere

· 10 july- Nachtkeatsen foar leden en bern fan leden, 18.30 oere

· 17 augustus- Revanche Freule 13.00 oere

· 28 augustus - merkekeatsen

Opjaan foar de wedstriden bij Bram Koning 2519812 of 06-43238350 of bij Minno Andreae 06-51505835


Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

28 september: Feestelijke seizoensopening dorpshuis
vanaf 21 uur met muziek van 'Oud Bruin'

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân