Foto's

Boarterstún Bears

Boarterstún BearsDiverse fondsen, overheden en mogelijke sponsoren worden aangeschreven om de financiële middelen bijeen te brengen. Niet elke aanvraag wordt gehonoreerd maar er zijn ook goede berichten. De provincie heeft € 10.000 toegezegd, de gemeente heeft al eerder haar enthousiasme voor het ontwerp tot uitdrukking gebracht in een financiële bijdrage. Van de Rabobank mochten we een mooie cheque in ontvangst nemen en het Oranjefonds heeft een fikse bijdrage toegezegd.

Ook door toezeggingen van Uniastate, de oud papieropbrengst van Jellum Bears en Dorpsbelang Jellum Bears is vanuit de eigen dorpsgemeenschap een sterke stimulans gegeven tot realisering van dit bijzondere project.

Naast het financiële spoor, waarop hard gewerkt wordt, is de commissie in contact met het Keurmerkinstituut om het ontwerp zodanig aan te passen dat het voldoet aan de normen die aan de veiligheid van speeltoestellen gesteld worden, te voldoen. De opmerkingen tijdens de twee presentaties van het ontwerp in het dorp zijn meegenomen in het aangepaste ontwerp. Er is een nieuwe maquette, deze is te bewonderen in de bovenruimte van de kerk in Bears. Ieder is van harte welkom om deze te komen bekijken.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân