Foto's

Boarterstún Bears

Boarterstún BearsDiverse fondsen, overheden en mogelijke sponsoren worden aangeschreven om de financiële middelen bijeen te brengen. Niet elke aanvraag wordt gehonoreerd maar er zijn ook goede berichten. De provincie heeft € 10.000 toegezegd, de gemeente heeft al eerder haar enthousiasme voor het ontwerp tot uitdrukking gebracht in een financiële bijdrage. Van de Rabobank mochten we een mooie cheque in ontvangst nemen en het Oranjefonds heeft een fikse bijdrage toegezegd.

Ook door toezeggingen van Uniastate, de oud papieropbrengst van Jellum Bears en Dorpsbelang Jellum Bears is vanuit de eigen dorpsgemeenschap een sterke stimulans gegeven tot realisering van dit bijzondere project.

Naast het financiële spoor, waarop hard gewerkt wordt, is de commissie in contact met het Keurmerkinstituut om het ontwerp zodanig aan te passen dat het voldoet aan de normen die aan de veiligheid van speeltoestellen gesteld worden, te voldoen. De opmerkingen tijdens de twee presentaties van het ontwerp in het dorp zijn meegenomen in het aangepaste ontwerp. Er is een nieuwe maquette, deze is te bewonderen in de bovenruimte van de kerk in Bears. Ieder is van harte welkom om deze te komen bekijken.


Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016