Foto's

'Dautraapje' op Hemelvaartsdag

'Dautraapje' op HemelvaartsdagDonderdag 2 juni is het Hemelvaartsdag.
Traditioneel de dag van een sportieve activiteit: “dauwtrappen.”

Voor alle bewoners van Jellum en Bears organiseert de Stichting “Tsjerke& Uniastate Bears” een

DAUWTRAP-wandeling

Het bestuur nodigt iedereen in Jellum en Bears, jong en oud, uit voor een wandeling door de twee dorpen.

Onderweg zal er op meerdere leuke of bijzondere plekken even een pas op de plaats worden gemaakt en door oudere dorpsbewoners een verhaal worden verteld over bijzonderheden in onze mooie dorpen.

We starten ’s morgens om 07.00 uur in de kerk van Bears met koffie en een krentenbol.
Vervolgens gaan we wandelen naar Jellum en via Bears terug naar de kerk. Daar wacht u dan een eenvoudig ontbijt voor jong en oud.
Onderweg wordt voor de mee wandelende kinderen gezorgd voor vermaak.

De deelname is geheel gratis!

De bedoeling van de Stichting is om de inwoners kennis te laten maken met Uniasate en met de bijzondere en historische plekken in Jellum en Bears en de informatie hierover te behouden en door te geven.

De wandeling duurt ruim een uur.

Om de voorbereiding goed te kunnen verzorgen vragen wij u zich vooraf op te geven bij een van de volgende mogelijkheden onder opgave aantal volwassenen en kinderen:

Stichting “Tsjerke en Uniastate Bears”: 058-2519263 (inspreken mogelijk)
Email: uniastate@hetnet.nl

Wij hopen op een grote opkomst en een mooie wandeling!

Bestuur en beheer Uniastate Bears.


Terug

Agenda

Oud papier 2018
30 juni,
15 september,
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

1 juli:
Europese tournee 'Licht en Schaduw' in Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Jaarverslag dorpsbelang 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân