Foto's

VERSLAG JAARVERGADERING 21 april 2010

VERSLAG JAARVERGADERING  21 april 2010Aanwezig: 10 leden, 6 bestuursleden en 1 vertegenwoordigster van SAM.( zie presentielijst )

1. Opening door Bernard Posthumus. Welkom op deze avond die we gezamenlijk met de merkecommissie houden. Helaas magere opkomst i.v.m. meerdere activiteiten waaronder de feestelijke ouderavond van de basisschool. Speciaal welkom voor Lies Melcherts van SAM.

2. Ingekomen stukken/mededelingen:
- Afbericht en brief over plannen speeltuin Bears van Nico Kool
- Marijke en Freerk zullen de elfstedenwandelaars onthalen namens de gemeente en Doarpsbelang Jellum/Bears.
- Aanbesteding fietspad Jellum-Boksum in mei; oplevering in september.
- Gemeente verleent subsidie voor aanschaf defibrillators in onze dorpen als we minimaal 10 vrijwilligers hebben die dit apparaat kunnen gebruiken.

Klik hier voor het volledige verslag.

Klik hier voor de reactie van de gemeente op de dorpsvisie.Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017