Foto's

VERSLAG JAARVERGADERING 21 april 2010

VERSLAG JAARVERGADERING  21 april 2010Aanwezig: 10 leden, 6 bestuursleden en 1 vertegenwoordigster van SAM.( zie presentielijst )

1. Opening door Bernard Posthumus. Welkom op deze avond die we gezamenlijk met de merkecommissie houden. Helaas magere opkomst i.v.m. meerdere activiteiten waaronder de feestelijke ouderavond van de basisschool. Speciaal welkom voor Lies Melcherts van SAM.

2. Ingekomen stukken/mededelingen:
- Afbericht en brief over plannen speeltuin Bears van Nico Kool
- Marijke en Freerk zullen de elfstedenwandelaars onthalen namens de gemeente en Doarpsbelang Jellum/Bears.
- Aanbesteding fietspad Jellum-Boksum in mei; oplevering in september.
- Gemeente verleent subsidie voor aanschaf defibrillators in onze dorpen als we minimaal 10 vrijwilligers hebben die dit apparaat kunnen gebruiken.

Klik hier voor het volledige verslag.

Klik hier voor de reactie van de gemeente op de dorpsvisie.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân