Foto's

Activiteiten Uniastate te Bears

Activiteiten Uniastate te BearsFoar de kommende tiid stiet it folgende op it programma:

25 maart optreden fan de zang/theatergroep 4-US
4-US brengt het programma “MEETINGPOINT.KOM”
Spelend en zingend nemen ze het publiek mee naar de hal van komen en gaan, ergens op een luchthaven.
Zingend raken ze in gesprek met de wachtende reiziger. Bij het meetingpoint ontmoeten 4-US en publiek elkaar.
4-US zingt close- harmony. Het publiek wordt vijf kwartier mee genomen in de bijzondere sfeer van mooi gezongen liederen, ingetogen spel en een verhaal dat herkenbaar is. Van glimlach tot kippenvel en hoorbare stiltes.
4-US bestaat uit 3 dames en 2 heren.


2 en 3 april lannelik museumwykein, gratis entree;
* 2 april iepening fan de nije permaninte Poarte tentoonstelling yn de boppekeamer fan de alde Poarte (utnoeging folget)
* yn de maand april skilderijen fan de jonge keunstner Noel Hariri yn 'e tsjerke

Orgelfietstocht op 26 juni langs 3 monumentale kerken en orgels.
Laat u eens verrassen door het sublieme orgelspel van Theo Jellema.
Start op 26 juni om 14.00 uur in de Johannes de Doper kerk te Deinum.

14.00 Johannes de Doperkerk Hardorfforgel uit 1865 te Deinum.
15.00 Mariakerk Meijnertsorgel uit 1659 te Blessum.
16.00 Mariakerk VanDamorgel uit 1880 te Bears.

De entree is 10 euro voor volwassenen en kinderen tot 10 jaar is 2,50 euro.

Sjoch foar mear ynformaasje oer de aktiviteiten op Uniastate.nl.
of til 058-2519263

Uniastate
Tsjerkepaed 3
9025 BM Bears


Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân