Foto's

Activiteiten Uniastate te Bears

Activiteiten Uniastate te BearsFoar de kommende tiid stiet it folgende op it programma:

25 maart optreden fan de zang/theatergroep 4-US
4-US brengt het programma “MEETINGPOINT.KOM”
Spelend en zingend nemen ze het publiek mee naar de hal van komen en gaan, ergens op een luchthaven.
Zingend raken ze in gesprek met de wachtende reiziger. Bij het meetingpoint ontmoeten 4-US en publiek elkaar.
4-US zingt close- harmony. Het publiek wordt vijf kwartier mee genomen in de bijzondere sfeer van mooi gezongen liederen, ingetogen spel en een verhaal dat herkenbaar is. Van glimlach tot kippenvel en hoorbare stiltes.
4-US bestaat uit 3 dames en 2 heren.


2 en 3 april lannelik museumwykein, gratis entree;
* 2 april iepening fan de nije permaninte Poarte tentoonstelling yn de boppekeamer fan de alde Poarte (utnoeging folget)
* yn de maand april skilderijen fan de jonge keunstner Noel Hariri yn 'e tsjerke

Orgelfietstocht op 26 juni langs 3 monumentale kerken en orgels.
Laat u eens verrassen door het sublieme orgelspel van Theo Jellema.
Start op 26 juni om 14.00 uur in de Johannes de Doper kerk te Deinum.

14.00 Johannes de Doperkerk Hardorfforgel uit 1865 te Deinum.
15.00 Mariakerk Meijnertsorgel uit 1659 te Blessum.
16.00 Mariakerk VanDamorgel uit 1880 te Bears.

De entree is 10 euro voor volwassenen en kinderen tot 10 jaar is 2,50 euro.

Sjoch foar mear ynformaasje oer de aktiviteiten op Uniastate.nl.
of til 058-2519263

Uniastate
Tsjerkepaed 3
9025 BM Bears


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

11 mei Patat enzo, snackbar geopend
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

Vanaf 17.00 uur

14 mei: Schrijfster Anita Terpstra
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.00 uur
Entree 5 euro incl. koffie

17 mei: Jaarvergadering Dorpshûs Jellum-Bears
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.30 uur

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân