Foto's

Nieuws van het Dorpsbelang

Nieuws van het DorpsbelangOverleg met gemeente
Het Doarpsbelang heeft op 11 november jl. weer haar jaarlijkse overleg met de gemeente Littenseradiel gehad. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn: het onderhoud van het openbaar groen, het fietspad Fûns, rapportage klein leed, voortgang speeltuin Bears en de revitalisatie van het sportveld in Jellum.

Het onderhoud van het openbaar groen
I.v.m bezuinigingen en onvrede in enkele dorpen t.a.v. het onderhoud van het openbaar groen heeft de gemeente voorgesteld om het onderhoud aan de dorpen/ dorpsbelangen te geven tegen een vergoeding. Doarspbelang Jellum/Bears is van mening dat dit geen goede zaak is. Wij willen niet tornen aan de werkgelegenheid van de mensen die nu het onderhoud doen. Het bestuur heeft meer dan genoeg taken en wil/ kan dit niet op zich nemen. De gemeente heeft ons standpunt gerespecteerd en zal het onderhoud dus niet naar de dorpsbewoners in Jellum/Bears overdragen.

Herinrichting Sporterrein Jellum
Zoals bij velen wel bekend is, kan er in de situatie rondom het sportterrein van Jellum wel het één en ander verbeterd worden. Zo is bijvoorbeeld de toegang krap, het terrein erg nat (de laatste 2 merkes in Jellum moesten op laarzen gevierd worden) en het kaatshokje verouderd en onvoldoende functioneel. Het dorpsbelang heeft een commissie in het leven geroepen die een plan heeft gemaakt om dit te verbeteren. De commissie is druk bezig met het verkrijgen van subsidies bij diverse instanties om het te kunnen gaan realiseren. Uiteraard komt hier ook zelfwerkzaamheid van de dorpsbewoners bij kijken.

Speeltuin Bears
In Bears is een kleine commissie actief om in samenwerking met dorpsbelang en met de stichting Uniastate een speeltuin in Bears te realiseren.
Vanuit de beide dorpen zijn enkele kritische noten gelanceerd t.a.v. het ontwerp. Het bestuur heeft een weloverwogen beslissing genomen om wel verder te gaan met het huidige ontwerp van Beb Mulder; er is o.i. voldoende draagvlak.
De commissie is druk met het aanschrijven van fondsen voor de benodigde financiële middelen. Inmiddels is er ook contact met het keurmerkinstituut i.v.m. de veiligheidseisen.

Verkeerssituatie Hegedyk Jellum

Iedereen heeft inmiddels vast wel ervaren dat er hard gewerkt wordt aan de aanleg van het fietspad naar Boksum. Dit pad zal voor de Kerst klaar zijn. Binnen de bebouwde kom moeten de fietsers een klein stukje over de weg; dit zal duidelijk met tijdelijke gele borden aangegeven worden.
Na de winter, ongeveer maart/april 2011, zal er begonnen worden met de herinrichting van de weg met twee versmallingen bij de Smitshoeke. Het streven is dat dit voor de zomer klaar is.

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een gezond 2011

Het bestuur: Bernard Posthumus, Truke Zeinstra, Henk de Boer, Jenneke Andreae- van der Heide, Andries-Jan de Boer en Greet Kamstra


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân