Foto's

Boartersplak Bears

Omdat er enkele kritische geluiden uit het dorp kwamen over de invulling van het Boartersplak heeft Dorpsbelang in overweging genomen wel of niet door te gaan als initiatiefnemer van het Boartersplak. Dorpsbelang is er immers voor en door bewoners en werkt uitsluitend aan plannen met een breed draagvlak.

Dorpsbelang heeft het aantal belangstellenden op de info-avonden en de meningen van dorpsbewoners in haar overweging meegenomen en is tot de conclusie gekomen dat het draagvlak groot genoeg is om verder aan de plannen voor de kunst-speelplaats te kunnen werken.

De locatie van het Boartersplak behoort aan Unia State, deze heeft de laatste zeggenschap over te plaatsen objecten op het terrein.

Unia State staat achter de kunst-speelplaats, bewoners van Bears hebben zitting in de speeltuincommissie Bears (onderdeel dorpsbelang) en kunnen hierdoor nauw samenwerken met Unia State aan de plannen voor de speeltuin.

We hopen straks dat de kinderen van onze dorpen, maar ook bezoekertjes van Unia State uitdagend kunnen spelen in de oude meubels van Unia State!

Voor info over het Boartersplak Bears kun je contact opnemen met de Speeltuincommissie Bears: Truke Zeinstra tel: 06 15840317, Bearsterdyk 48


Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân