Foto's

Boartersplak Bears

Omdat er enkele kritische geluiden uit het dorp kwamen over de invulling van het Boartersplak heeft Dorpsbelang in overweging genomen wel of niet door te gaan als initiatiefnemer van het Boartersplak. Dorpsbelang is er immers voor en door bewoners en werkt uitsluitend aan plannen met een breed draagvlak.

Dorpsbelang heeft het aantal belangstellenden op de info-avonden en de meningen van dorpsbewoners in haar overweging meegenomen en is tot de conclusie gekomen dat het draagvlak groot genoeg is om verder aan de plannen voor de kunst-speelplaats te kunnen werken.

De locatie van het Boartersplak behoort aan Unia State, deze heeft de laatste zeggenschap over te plaatsen objecten op het terrein.

Unia State staat achter de kunst-speelplaats, bewoners van Bears hebben zitting in de speeltuincommissie Bears (onderdeel dorpsbelang) en kunnen hierdoor nauw samenwerken met Unia State aan de plannen voor de speeltuin.

We hopen straks dat de kinderen van onze dorpen, maar ook bezoekertjes van Unia State uitdagend kunnen spelen in de oude meubels van Unia State!

Voor info over het Boartersplak Bears kun je contact opnemen met de Speeltuincommissie Bears: Truke Zeinstra tel: 06 15840317, Bearsterdyk 48


Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016