Foto's

Terug in de tijd

Een speciale commissie is bezig oude foto’s, films e.d. van Jellum en Bears te verzamelen. De oude foto’s worden gescand en de films worden gekopieerd. Op deze avond worden de resultaten getoond en waar mogelijk van commentaar voorzien. Hebt u nog materiaal neem het mee naar deze avond of geef dit door via danielspan@outlook.com.

Aanvang 20 uur, dorpshuis d 'Ald Skoalle.
Entree gratis.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
20 febr.: Opfriscursus AED en reanimatie
14 maart: NL Doet
18 maart, 20 uur: Terug in de tijd
28 maart: Bugspop
4 april, 20 uur Pubquiz
7 april: ledenvergadering Koöperaasje Meiïnoar Grien
21 mei: Dauwtrappen

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

13 maart; 10 april

Oud papier 2020
18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân