Foto's

Gjalt de Groot komt NIET vertellen vanwege storm

Gjalt de Groot komt NIET vertellen vanwege stormAanstaande Zondag 9 februari komt de Friese schrijver Gjalt de Groot vertellen over zijn boeken It Swetshok, De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo en It Lêste Aai.
Gjalt de Groot werkte als voorlichter en was varkensboer. Ook was hij bestuurlijk actief: hij was onder meer voorzitter van de Bond Friese Vogelwachten. Sinds hij is gestopt als boer is hij onder andere weidevogelbeschermer en houdt hij zich bezig met het schrijven van boeken, vissen, paling roken en verhalen vertellen. En dat is wat hij zondagmiddag in Bears gaat doen met als uitgangspunt zijn boeken.

Aanvang 15.00 uur, entreeprijs € 5,00.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
20 febr.: Opfriscursus AED en reanimatie
14 maart: NL Doet
18 maart, 20 uur: Terug in de tijd
28 maart: Bugspop
4 april, 20 uur Pubquiz
7 april: ledenvergadering Koöperaasje Meiïnoar Grien
21 mei: Dauwtrappen

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

13 maart; 10 april

Oud papier 2020
18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân