Foto's

Uniastate zoekt gastheren en gastvrouwen

Uniastate zoekt gastheren en gastvrouwenWij willen graag in contact komen met dames en heren die belangstelling hebben voor cultureel erfgoed en het een uitdaging vinden dit met onze bezoekers te delen.

Naast het rondleiden door de kerk en het vertellen van de geschiedenis die verbonden is aan de kerk en de bewoners van de oorspronkelijke Uniastate wordt ook assistentie verleend bij concerten, kooruitvoeringen en andere activiteiten
zoals schooldagen voor het basisonderwijs.

De kerk en de Uniastate zijn officiële trouwlocaties van de Gemeente Leeuwarden en de vrijwilligers zijn dan ook betrokken bij het welslagen van zo’n prachtige huwelijksdag in Bears.

Uiteraard word je door ons opgeleid in het verhaal van de kerk en de Uniastate en de verdere activiteiten waar je bij betrokken wilt worden. Het huidige team van de stichting bestaat uit ca 15 vrijwilligers en een bestuur. Jouw inzet qua tijd en dagdeel gaat uiteraard in overleg met de vrijwilligerscoördinator.

Heb je belangstelling voor een plaats in ons gezellige team neem dan contact op met Adriaan Pots (tel. 06-47308326) of laat een berichtje achter op ons mailadres uniastatebears@gmail.com. Wij nemen dan contact met je op.
Kijk ook even op www.uniastatebears.nl.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân