Foto's

Zonder afval in 2050. Maar hoe dan?

Zonder afval in 2050. Maar hoe dan?Uitnodiging van de gemeente Leeuwarden

Datum: Maandag 27 januari 2020
Tijdstip: Inloop vanaf 19.00 uur
Start programma 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
Locatie: De Hooidollen 17, Leeuwarden - Wijkgebouw Bilgaard

Hoeveelheid restafval

Jaarlijks gooit een inwoner gemiddeld bijna 600 kg afval weg. Een groot deel kunnen we door (na)scheiding recyclen. Toch houden we nog altijd 170 kilo (rest)afval per persoon over. Dit kan en moet beter! Daarom heeft de gemeenteraad in september de ambitie vastgesteld om in 2050 afvalloos te zijn. Een eerste stap daarvoor is het verminderen van de hoeveelheid (rest)afval.

- Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
- Welke slimme ideeën zijn er om beter te scheiden?
- Hoe kunnen we minder afval produceren?

Graag gaan we met u in gesprek om uw ideeën te horen.

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden. Graag vóór 20 januari.

Werkt het aanmelden niet, stuur dan een e-mail naar Thor.Ruiter@leeuwarden.nl. Vermeld in de e-mail ook het aantal mensen waarmee u komt.

Tot ziens op 27 januari!

Met vriendelijke groet,

Herwil van Gelder
Wethouder gemeente LeeuwardenTerug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân