Foto's

Oproep interview verlies vertrouwen in overheidsinstituties

Beste Dorpsbelang Jellum-Bears,

Ik stuur jullie een bericht omdat we in verschillende dorpen in de regio Leeuwarden op zoek zijn naar een of twee mensen die openstaan om geïnterviewd te worden over hun verlies van vertrouwen in overheidsinstituties. Als Dorpsbelang in Jellum-Bears kunnen jullie mij als centraal punt in de dorpen wellicht doorverwijzen naar contactpersonen die mij verder kunnen helpen om mensen voor een interview uit te nodigen.

Hierbij een korte toelichting van het onderzoek:

Vanuit Netwerk Democratie ondersteunen we een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar het verlies van vertrouwen in de democratische rechtstaat. Het doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over de aard en motieven van Nederlanders met geen of weinig vertrouwen in de democratische rechtsstaat (denk aan politiek, rechters, nationale en lokale overheid en media). Dit wordt onder andere gedaan door in 7 regio’s in Nederland interviews uit te voeren om de verhalen achter het verlies van vertrouwen op te halen, welke ervaringen en emoties hierin een rol spelen en te onderzoeken wat vertrouwen weer zou kunnen herstellen.

Regio Leeuwarden is een van de 7 plekken in Nederland waar interviews worden uitgevoerd. Een interview duurt ongeveer een uur en er zijn cadeaubonnen beschikbaar voor de respondenten als dank voor deelname.

Zouden jullie mij in contact kunnen brengen met een contactpersoon die kan helpen de juiste mensen voor dit onderzoek uit te nodigen?
Of wellicht zijn jullie zelf in staat om als contactpersoon op te treden en de interviewer aan contactgegevens te helpen om een uitnodiging voor een interview naar toe te sturen.

Ik hoop dat jullie ons verder kunnen helpen.
Bij voorbaat dank voor de moeite.

Met vriendelijke groet,
Anne de Zeeuw

Netwerk Democratie
Oranje-Vrijstaatkade 71
1093 KS Amsterdam

www.netdem.nl


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân