Foto's

Burgemeester Buma in Jellum en Bears

Burgemeester Buma in Jellum en BearsOm 9.00 uur begint de burgemeester in Jellum als eerste dorp aan zijn informeel kennismakingsbezoek aan de 10 dorpen die vanuit Littenseradiel zijn overgegaan naar Leeuwarden.

Hij wordt door het bestuur van het DorpsBelang ontvangen in Jonker Sikke met koffie en koek. Vertegenwoordigers van de verenigingen uit Jellum-Bears zijn ook uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het bezoek start met een korte presentatie door twee leden van Nij Baarderadiel, het samenwerkingsverband van de 10 dorpen.

Daarna krijgt de burgemeester meer informatie over Jellum. Dit gebeurt tijdens een wandeling door het dorp waarbij stil wordt gestaan bij enkele bijzondere en noemenswaardige plekken. Om 9.40 vertrekt de burgemeester naar Hilaard en vandaaruit wordt de dag verder ingevuld met een bezoek aan de andere dorpen.

‘s Middags rond 15.30 uur wordt burgemeester Buma in Bears verwacht voor een kennismaking met het dorp.
Aansluitend zal het bezoek worden afgesloten in “De Ald Skoalle” waar hij de prijzen zal uitreiken aan de winnaars van de Rely Jorritsma Priis 2019.

U bent van harte welkom om de nieuwe burgemeester te begroeten tijdens zijn rondwandeling door onze dorpen of bij de aankomst in de 'haven'  van Bears.

Schema kennismakingsbezoek burgemeester Buma aan 'Nij Baarderadeel' op 5 oktober

Jellum: 9:00 - 9:40 uur. Start in Jonker Sikke. 
Hilaard: 9:45 - 10:20 uur
Huns/Leons: 10:30 uur - 11:20 uur
Baard: 11:25- 12:25 uur
Easterlittens: 12:30 - 13:05 uur
Mantgum: 13:15 - 13:45 uur
Weidum: 13:50- 14:20 uur
Jorwert: 14:25- 15:00, met voor sloep of fiets naar Bears (als het weer het toelaat)
Bears: 15:30 - 16:00 uur

Namens het bestuur van DorpsBelang-Jellum Bears
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

Oud papier 2019
30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân