Foto's

Canon van Jellum-Bears

Canon van Jellum-Bears

Sinds enige tijd bestaat er de Canon van Nederland. Hierin staan vele interessante wetenswaardigheden over het Nederland van nu en uit het -verre- verleden. Vele onderwerpen worden daarin beschreven. Zie Canon van Nederland.nl

De Stichting FrieslandWonderland & Doarpswurk is eerder dit jaar begonnen om een Friese Canon op te zetten waarbij ernaar gestreefd wordt hierin alle 423 dorpen en steden in Friesland een eigen plaats te geven. De Stichting is een samenwerkingsverband van Tresoar, St.Dorpswurk, Afûk, Bureau Erfgasten, it âlders erf en Bureau DeeenAa. De provincie Fryslân verleend financiële ondersteuning.

In een canon kunnen velerlei onderwerpen aan bod komen. Het aantal mogelijke onderwerpen is eindeloos en elk onderwerp is nooit helemaal klaar. Te allen tijde kan er informatie worden toegevoegd. Ook is het niet van belang of het een groot onderwerp is, of dat het juist iets heel kleins en lokaal is. Als je van mening bent is dat het interessante informatie is wat gedeeld mag worden met je mede dorpsbewoners en daarbuiten dan kan dat in principe in een van de canonvensters worden opgenomen.
Om zo maar een enkele van de inmiddels meer dan 40 vensters te benoemen: ontstaan van het dorp, wie waren de eerste bewoners, heeft het dorp bijzondere of belangrijke bewoners gekend, anekdotes daarover enz., bedrijfstakken binnen de dorpsgrenzen, historische gebouwen of plekken. Te veel om hier alles te benoemen.
Ook topografisch kaarten van heel vroeger tot nu kunnen worden bekeken waarbij het heel mooi en bijzonder is dat de huidige topografische kaarten met dezelfde schaalverdeling op de historische kaarten kunnen worden gelegd.
De dorpen die zijn aangemeld zullen op basis van het betreffende venster aan elkaar gekoppeld kunnen worden, een voorbeeld: wil je kijken naar melkfabrieken in Friesland dan zullen alle melkfabrieken die ergens in een dorpscanon beschreven worden bij elkaar getoond kunnen worden waardoor er een overzicht van heel Friesland ontstaat.
Het is heel goed mogelijk dat films, foto’s en kaarten in de canon worden opgenomen.
De toetsingscommissie die vooraf toetst of een onderwerp qua tekst en beeld geschikt is om te worden geplaatst zal altijd zorgvuldig afwegen of er geen persoonlijke belangen worden geraakt of nog erger: worden geschaad. Dit is zeker belangrijk i.v.m. de huidige privacywet- en regelgeving.

Het is heel leuk om alvast enkele dorpscanons te bekijken, bijvoorbeeld die van Achlum, Akkrum, Baard, Baaium en Poppenwier. Klik dan zeker ook eens door naar bijzondere vensters en de beschikbare kaarten. Bij de kaarten staat rechtsboven een schuifje waarmee je oude en nieuwe kaarten over elkaar heen kunt leggen. Je vindt de dorpen op FrieslandWonderland. Op de alfabetlijn kun je het dorp naar keuze vinden. Jellum en Bears staan er al op:
Bears
Jellum

De Canon van Jellum-Bears

Een Canon is niet zomaar klaar, sterker nog: die is nooit klaar.
Wij hopen dat er in onze beide dorpen enige enthousiastelingen te vinden zijn die kunnen schrijven over hedendaagse zaken en over gebeurtenissen uit het nabije en verdere verleden. Ook kaarten, foto’s en alles wat een verhaal kan ondersteunen, mooier en interessanter kan maken kan dan bij elkaar worden gebracht. Zij zullen dan de Canoncommissie Jellum-Bears vormen.
Het bestuur van DorpsBelang Jellum-Bears ziet het maken en bijhouden van de dorpscanon niet als tot haar werkzaamheden en taken behorend. Wel zal DorpsBelang als contactorgaan kunnen fungeren tussen het bestuur van FrieslandWonderland en de canoncommissie. De canoncommissie kan voor ondersteuning, zowel inhoudelijk, redactioneel als juridisch een beroep doen op de overkoepelende Stichting FrieslandWonderland. Zij beschikken over een kennisbank en een panel van deskundigen die met raad en daad de commissie terzijde kan staan.
Als je belangstelling hebt om mee te werken aan de Canon van Jellum-Bears reageer dan naar onze mailbox: dorpsbelang.jellumbears@gmail.com. Wij nemen dan contact met je op.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân