Foto's

Parkeerplaats kaatsveld in Jellum verlicht

Sinds enkele weken is de toegang tot de parkeergelegenheid bij het sportveld/kaatsveld in Jellum verlicht. Het bestuur van DorpsBelang Jellum-Bears heeft onlangs een aantal parkeerzuilen langs het toegangspad voorzien van zgn. voetverlichting.

Vooraf is er overleg geweest met de naaste bewoners om te voorkomen dat er hinderlijke lichtinval naar huizen ontstaat.
De verlichting wordt geactiveerd zodra er binnen een cirkel van ca 4 meter een beweging wordt gesignaleerd. Vier elkaar opvolgende zuilen zorgen ervoor dat bezoekers veilig hun weg kunnen vinden naar en van de parkeerplaats. Op het sportgebouw is ook verlichting aangebracht met bewegingscensor waardoor er goed zicht is op de parkeerplaats.
DorpsBelang Jellum-Bears is ervan overtuigd hiermee tegemoet te komen aan wensen van bezoekers en gebruikers van de parkeerplaats.

De financiering heeft DorpsBelang kunnen realiseren dankzij een bijdrage van het naastgelegen restaurant Jonker Sikke, NLDoet, het Mienskipfonds van de Gemeente Leeuwarden en eigen middelen.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân