Foto's

Succesvol jaar voor Stichting Tsjerke & Uniastate Bears

Succesvol jaar voor Stichting Tsjerke & Uniastate BearsOp 30 september heeft Uniastate voor de laatste keer dit jaar de deuren gesloten voor bezoekers.
Het is een mooi jaar geweest.

We zijn in januari al even actief geweest. Eerst op vrijdagavond 26 januari een avondvullend programma met maar liefst 5 verhalenvertellers in het kader van de opening van Culturele Hoofdstad. Zij konden de vele bezoekers tot en met het laatste woord geboeid houden op tegelijkertijd 5 plekken in de kerk, de poarte en buiten in de luchtspiegeling. Vervolgens de daarop volgende zaterdag toen wij tezamen met vele kerken in Fryslân onze beide klokken hebben laten horen. Zeker een bijzondere gebeurtenis.
Door de Harmonie van Weidum is er op 10 februari een prachtig concert uitgevoerd met een solo-optreden van meestertrompettist Rik Mol in de prachtig in kleur uitgelichte kerk. Bijzonder onderdeel was ook de uitvoering door de Mallotband, een onderdeel van deze harmonie.
Op zondag 25 maart was de kerk en de luchtspiegeling weer voor het eerst geopend. Tijdens deze opening was er een gratis te bezoeken uitvoering van de voorstelling “Anna en us Heit”.
Op hemelvaartsdag is er weer een “dauwtrap” activiteit geweest voor de bewoners van Jellum en Bears. Ondank het matige weer toch een ruime 30 deelnemers die varend en lopend naar Jorwerd zijn gegaan om daar gezamenlijk van een lekker ontbijt te genieten.
De eerste drie maanden een mooie tentoonstelling van schilderwerken gemaakt door Jur Thomas uit Sneek. Natuur, kerkinterieurs en vele andere onderwerpen prachtig uitgevoerd.
In het eerste half jaar zijn er familie-boottochten geweest, zijn er fotocessies gemaakt en enige specifieke groepsrondleidingen gehouden. De Hervormde Gemeente Westerwert heeft een openlucht kerkdienst gehouden in de luchtspiegeling.
Onze stichting heeft ook dit jaar weer medewerking verleend aan de Keunstroute die elk jaar wordt georganiseerd. We zijn aan gesloten bij Organum Frisicum en hebben drie zaterdagen prachtige orgelconcerten kunnen aanhoren.
Het aantal bezoekers die wij normaliter tijdens het Tsjerkepaad mogen ontvangen was dit jaar wel wat minder maar toch wel succesvol te noemen. Zeker is dat veel mensen toch moesten kiezen tussen activiteiten rond LF 2018 en lokale gebeurtenissen.
Op 1 juli was er de Europese première van de weeftentoonstelling “Licht en Schaduw”, georganiseerd door het Nederlands Damastwevers Gilde. Gedurende drie maanden hebben we veel bezoekers ontvangen die niet alleen vol lof waren over deze tentoonstelling maar tegelijkertijd ook enthousiast waren over de mooie kerk.
Sinds dat wij overgegaan zijn van Littenseradiel naar Leeuwarden hebben wij ook meer huwelijksplechtigheden mogen verzorgen in zowel de luchtspiegeling als in de kerk. Het spreekt bruidsparen bijzonder aan dat zij op het laatste moment, afhankelijk van de weersomstandigheden, nog kunnen switchen van buiten naar binnen. Ook zien wij een forse toename van het aantal basisschoolklassen die in de kerk en in de luchtspiegeling een “gewone schooldag maar dan anders” komen beleven. Zowel de kinderen als de begeleidende meesters en juffen zijn razend enthousiast over deze dag. Voor volgende jaar staan er al weer enkele klassen ingeboekt.
De laatste bijzondere activiteit was als seizoensafsluiting het optreden van het mannenkoor Franeker Akkoord op zondag 23 september. Zij werden instrumentaal begeleid door het koperkwartet van de Harmonie Weidum.

Zoals u leest is onze Stichting levend en enthousiast, dit geldt voor zowel de ca. 17 vrijwilligers als voor het bestuur. Het accent is de afgelopen jaren enigszins verschoven van informatiecentrum over Staten en Stinsen naar meer en meer culturele activiteiten. Wij streven er naar dit stramien verder uit te bouwen. Daarbij is het wel heel belangrijk dat wij voldoende gastvrouwen en gastheren bereid kunnen vinden om tijd te besteden aan dit leuke werk wat echt heel veel voldoening geeft. Bent u er nieuwsgierig naar of u ook als gastheer/gastvrouw een steentje kunt bijdragen neem dan zeker contact met ons op voor een informatief gesprek. Ons mailadres staat op de site www.uniastatebears.nl.

Piet Bootsma
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân