Foto's

Training AED en reanimatie

Training AED en reanimatieOp 25 oktober wordt van 19.30-22.00 uur een herhalingstraining reanimatie en AED gegeven. Jellum en Bears hebben ieder een AED, dat staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een apparaat dat wordt toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand. De AED geeft een elektrische schok af waardoor het hartritme weer op gang kan worden gebracht. De overlevingskans van deze slachtoffers neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Het is belangrijk dat ieder dorp zoveel mogelijk vrijwilligers heeft die te hulp kunnen schieten in geval van nood. Geef je dus op, ook nieuwe mensen kunnen zich aanmelden!
Dit kan door voor 11 oktober een mail te sturen naar: Dirkje Rodenhuis.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

Oud papier 2019
30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân