Foto's

Toneelstuk ‘Boerderij in de buurt’ in ’t Aldahuys in Bears

Toneelstuk ‘Boerderij in de buurt’ in ’t Aldahuys in BearsBoerderijenstichting Fryslân organiseert op 13 en 14 juni 2018 in theaterboerderij ’t Aldahuys in Bears het toneelstuk ‘Boerderij in de buurt’.

Het theaterstuk gaat over de confrontatie tussen de plattelandscultuur en het stadse leven. Een historische boerderij krijgt een woonbestemming en wordt gekocht door Emma en Boris. Zij zijn jarenlang bezig, samen met de (schoon)ouders, deze op te knappen en er een dubbele woonbestemming aan te geven, zodat ook de (schoon)ouders hier kunnen gaan wonen. Echter ligt de dubbele woonbestemming in de geurzone van de boerderij van boer Bart die hiertegen protesteert. De tegenstellingen en emoties lopen hoog op en de dubbele woonbestemming wordt door de autoriteiten verboden. Het eindigt heftig!Het betreft een uniek stuk, dat gaat over het behoud van historische boerderijen.

In de huidige maatschappij komt er steeds meer nadruk te liggen op de rol van de eigenaar, de buren en andere partijen. Dat leidt tot nieuwe keuzes en oplossingen. Daarover gaat dit stuk.

’t Aldahuys in het terpdorp Bears is een perfecte locatie. Naast het bijwonen van het theaterstuk kunt u die avonden de Middeleeuwse kerk en Uniastate met poortgebouw bezichtigen, alsmede een rondleiding door ’t Aldahuys zelf krijgen.

Programma:
19.00 mogelijkheid kerk en Uniastate te bezoeken, inclusief rondleiding
20.00 Aanvang stuk ‘Boerderij in de buurt’
21.00 Mogelijkheid Aldahuys te bezichtigen, inclusief rondleiding
Voor wie niet naar Uniastate gaat, gaan de deuren van ’t Aldahuys om 19.30 uur open

Meer informatie, ook over de kaartverkoop vindt u via: https://www.boerderijenstichtingfryslan.nl/theater-boerderij-in-de-buurt/
Bekijk online ook de nieuwsbrief van maart 2018 met uitvoerige informatie over het terpdorp Bears.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân