Foto's

11-stedenwandeltocht

11-stedenwandeltochtHet wandelen van de tocht is een hele prestatie. Volgens wandelaars is de tocht zwaarder dan de schaatstocht en zwaarder dan de Nijmeegse 4-Daagse. Het voltooien van de tocht is dus een hele prestatie. Daarom wordt het erg gewaardeerd wanneer de wandelaars een steuntje in de rug krijgen. Dit kan heel eenvoudig, door de wandelaars aan te moedigen en wellicht te zorgen voor een versnapering of wat vertier.

Dit is de route die ze lopen:

Dag 1 dinsdag 8 mei Leeuwarden - Jellum - Sneek - IJlst - Sloten (zie onderstaande kaart)
Dag 2 woensdag 9 mei Sloten - Stavoren - Hindeloopen - Workum
Dag 3 donderdag 10 mei Workum - Bolsward - Harlingen - Franeker
Dag 4 vrijdag 11 mei Franeker - Dokkum
Dag 5 zaterdag 12 mei Dokkum - Leeuwarden

Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere
22, 23, 24 maart
Toneel Nij Libben mei it stik 'Stimpstamp'

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen:
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
9 februari; 20 april; 6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân