Foto's

Definitieve afsluiting van Hendrik Algraweg

Definitieve afsluiting van Hendrik AlgrawegDe Hendrik Algraweg wordt op vrijdag 8 december 2017 vanaf 19.00 uur definitief afgesloten.
Zoals waarschijnlijk bekend is, stond deze afsluiting eerder gepland, direct na de openstelling van de Haak om Leeuwarden. Omdat andere Leeuwarden Vrij-baanprojecten, zoals het Aquaduct van de Drachtsterweg en de Westelijke invalsweg fase 2, nog niet klaar waren, is de afsluiting uitgesteld.

Tot medio 2018 wordt de weg volledig afgesloten. De fysieke afsluitingen komen bij het kruispunt van Goutum met de Hendrik Algraweg en bij de spoortunnel halverwege de Hendrik Algraweg (zie bijgevoegde kaart). Het deel van de Hendrik Algraweg tussen het spoor en de Newtonweg blijft nog wel de route voor landbouwverkeer.

Medio 2018 gaat het Fries Landbouwmuseum open. De afsluiting bij het kruispunt Goutum verleggen we dan naar het nog aan te leggen kruispunt op de Hendrik Algraweg en de afslag naar het museum.
De afzetting van de Hendrik Algraweg en de afslagvakken richting Hendrik Atgraweg bestaan uit zogenoemde barriers met schrikhekken. Met bebording wordt aangeven doorgaand verkeer niet meer mogelijk is. De verkeerslichten voor de richting Hendrik Algraweg worden afgeplakt en de openbare verlichting gaat uit. De aansluiting met de Newtonweg wordt zo gemaakt dat tractoren er nog wel langs kunnen, maar automobilisten niet.

Durk Bergsma
Gemeente Leeuwarden

Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017