Foto's

Leeuwarden krijgt veel moois cadeau

Leeuwarden krijgt veel moois cadeauBegin 2018 houdt de gemeente Littenseradiel op te bestaan. Bij de geplande herindeling van de gemeente zullen 10 dorpen worden toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden.
De inwoners van de 10 dorpen zien de voordelen én de nadelen van deze herindeling. Ze hopen van harte dat ‘het grote Leeuwarden’ inziet dat het feitelijk een groot cadeau in de schoot geworpen krijgt: al dat groen, al die mooie dorpjes. Daar mag een grote stad zuinig op zijn. Dit ‘geschenk’ is een aanwinst voor de stad. Leeuwarden krijgt heel veel moois cadeau.


Om deze gedachte te onderstrepen bieden de inwoners van de 10 dorpen Leeuwarden nóg een cadeau aan.
• Een cadeau dat symbool staat voor de 10 dorpen.
• Een cadeau dat de wens uitdrukt van deze 10 dorpen, voor wat betreft het behoud van ‘hun eigenheid’.
• Een cadeau dat Leeuwarden wijst op de landschappelijke waarden van de toegevoegde gebieden.
• Een cadeau dat een mooie toekomst voor de nieuw gevormde eenheid symboliseert.

Dat cadeau wordt een kunstwerk waaraan sinds mei 2017 wordt gewerkt.
Het kunstwerk zal bestaan uit 10 puzzelstukken, elk in de vorm van een dorp. Deze puzzelstukken visualiseren de eenheid tussen de plattelandsdorpen.
De 10 kunstwerken (die samen het grote kunstwerk gaan vormen) worden gemaakt door basisschoolleerlingen uit de 10 dorpen onder leiding van viltkunstenaar Truus Huijbregts uit Baard.
Immers: kinderen hebben de toekomst. Zij ondervinden straks de gevolgen van de herindeling: leven zij nog in een (groene) omgeving vergelijkbaar met die van nu?
Door kinderen bij het tot stand komen van het kunstwerk te betrekken, maak je ze ook bewuster van hun unieke woonomgeving.

De afgelopen maanden hebben zo’n 370 kinderen van 6 basisscholen herder Eva Brouwer met haar schapen ontmoet en gezien waar de wol vandaan komt. De kinderen hebben gevoeld en geroken aan de wol, dat vonden sommigen beste een beetje eng. Herder Eva heeft veel verteld over haar schapen, o.a. waar haar schapen wonen en wat ze eten. Ook heeft ze de kinderen laten zien hoe haar hond op de schapen past en ze bij elkaar drijft. Via een filmpje hebben de kinderen de schaapsscheerder aan het werk kunnen zien met Eva’s schapen. Ze weten nu dat de wol van het schaap elk jaar wordt gekortwiekt en daarna weer net zo lang aangroeit tot het opnieuw wordt geknipt.
Truus Huijbregts is een of meerdere keren bij elk van de 6 scholen langs gegaan om de kinderen kennis te laten maken met het vilten van losse wolharen. Zij heeft een versgeschoren vacht meegenomen en de kinderen aan de hand daarvan verteld over het schoonmaken, kammen en verven van de wol. Ook heeft ze verteld over het viltproces, over hoe het kan dat losse wolharen samen een dekentje worden.
Daarna is Truus met de kinderen aan het werk gegaan en hebben zij zelf ervaren hoe wolvilten in zijn werk gaat. Op de ene school is het vilten wat beter gelukt dan op de andere, vaak ook door de verschillende omstandigheden. Maar in ieder geval heeft elk kind een schilderijtje van vilt kunnen maken.

In de laatste weken van het schooljaar hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 een tekening gemaakt van een onderwerp dat zij buiten, in het veld, tegen zouden kunnen komen.
De 8ste-groepers van elke school hebben de tekeningen gejureerd. Zij hebben uit de tekeningen van hun school 3 winnende tekeningen gekozen. De winnaars hebben elk een klein prijsje gekregen. Zes van de winnende tekeningen zullen worden gebruikt als ontwerp voor onderdelen van het kunst-viltproject. Hiermee gaan Truus en de kinderen in de herfst aan de slag.

Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017