Foto's

Merke Jellum Bears

Merke Jellum BearsHola Jellum en Bearsters,

Met plezier bieden wij jullie het programma voor de komende Fiesta (Merke) aan. Dit jaar wordt de merke in Jellum gehouden. Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus. Zoals gebruikelijk hebben wij dit jaar een leuk thema bedacht: De Caraïben. Bij het kaatsveld leggen wij een heus Playa (strand) aan en wij openen op vrijdag de merke met een gezellig strandfeest. Wij hopen dat jullie feestelijk Caraïbisch verkleed naar dit Fiesta komen. Dus de sombreros, rastapetten, strohoedjes, bloemenshirts e.d. kunnen eindelijk weer eens uit de kast.

Wij hopen dat Pedro Paulusma ook een beetje meewerkt en gaat zorgen voor muy buen tiempo (heel mooi weer). Dit jaar zoals gebruikelijk ook weer de strijd tussen de buurten, in het programma staat aangegeven welke onderdelen meetellen voor het eindklassement. Ook voor de aankleding van het strand en het publieksvermaak op de vrijdag verwachten wij weer grootse prestaties van de 4 buurten.

Esperamos que todos ustedes la bienvenida en la fiesta del pueblo!!!!

El comité del partido:
Thea, Mieke, Tineke, Arnold, Jan-Willem, Daniël

Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân