Foto's

Ledenvergadering dorpsbelang 2017

Ledenvergadering dorpsbelang 2017
Het is dit keer een bijzondere jaarvergadering. Op 17 februari 1942, midden in de donkere jaren, is bij notaris Van der Hem in Jorwert de akte getekend waarin onze Vereniging DorpsBilang werd opgericht. Wellicht keek de dominee op de zolder van de kerk in Jorwert wel toe op deze gebeurtenis. Wij bestaan dus nu 75 jaar, vandaar dat er een gebakje bij de koffie wordt geserveerd.

Piet Bootsma heet de 31 leden/dorpsbewoners van harte welkom, met een speciaal welkom aan onze nieuwe inwoners. Ook alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor verschillende zaken in het dorp worden bedankt en krijgen een hartelijk applaus.

Lees hier het volledige verslag van deze avond.

Loting certificaten

Er worden 15 certificaatnummers getrokken door Ted Kool, nieuwe bewoner. Mensen van wie het certificaat wordt getrokken krijgen daar bericht van en zullen het geld teruggestort krijgen op hun rekening. Het wordt overgemaakt op de rekening waarvan het bedrag ook is afgeschreven, dus wanneer het rekeningnummer veranderd is, dit graag doorgeven.

nr. 53: Skelte Brouwers
nr. 121: Sabine de Boer
nr. 116: Krijn Schotanus en Meta Valk
nr. 61: Barend Spliethof
nr. 123: Sabine de Boer
nr. 40: Wytske Roorda
nr. 73: Douwe en Sietske de Boer
nr. 19: fam. Tjitte van der Gaast
nr. 151: d'ald Skoalle
nr. 9: Jonne Twerda
nr.  27: fam. Jan Kalma
nr. 14: Andries de Boer
nr. 29: Daniël Span en Nelleke Meindertsma
nr. 26: Greet Kamstra
nr. 122: Sabine de Boer

Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân