Foto's

Ledenvergadering dorpsbelang 2017

Ledenvergadering dorpsbelang 2017
Het is dit keer een bijzondere jaarvergadering. Op 17 februari 1942, midden in de donkere jaren, is bij notaris Van der Hem in Jorwert de akte getekend waarin onze Vereniging DorpsBilang werd opgericht. Wellicht keek de dominee op de zolder van de kerk in Jorwert wel toe op deze gebeurtenis. Wij bestaan dus nu 75 jaar, vandaar dat er een gebakje bij de koffie wordt geserveerd.

Piet Bootsma heet de 31 leden/dorpsbewoners van harte welkom, met een speciaal welkom aan onze nieuwe inwoners. Ook alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor verschillende zaken in het dorp worden bedankt en krijgen een hartelijk applaus.

Lees hier het volledige verslag van deze avond.

Loting certificaten

Er worden 15 certificaatnummers getrokken door Ted Kool, nieuwe bewoner. Mensen van wie het certificaat wordt getrokken krijgen daar bericht van en zullen het geld teruggestort krijgen op hun rekening. Het wordt overgemaakt op de rekening waarvan het bedrag ook is afgeschreven, dus wanneer het rekeningnummer veranderd is, dit graag doorgeven.

nr. 53: Skelte Brouwers
nr. 121: Sabine de Boer
nr. 116: Krijn Schotanus en Meta Valk
nr. 61: Barend Spliethof
nr. 123: Sabine de Boer
nr. 40: Wytske Roorda
nr. 73: Douwe en Sietske de Boer
nr. 19: fam. Tjitte van der Gaast
nr. 151: d'ald Skoalle
nr. 9: Jonne Twerda
nr.  27: fam. Jan Kalma
nr. 14: Andries de Boer
nr. 29: Daniël Span en Nelleke Meindertsma
nr. 26: Greet Kamstra
nr. 122: Sabine de Boer

Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017