Foto's

Herinrichting Hegedyk Jellum klaar

Herinrichting Hegedyk Jellum klaarOp 23 februari 2017 heeft de Verkeerswerkgroep Hegedyk haar werkzaamheden na 9 jaar afgerond met de evaluatie van de 3e fase van de herinrichting te Jellum en afgesloten met een etentje bij eetcafé Jonker Sikke te Jellum.
Hieronder een mooi overzicht van 9 jaren doorzetten, geduld hebben en houden maar uiteindelijk beloond worden met een mooie weg.

27 februari 2008: Oprichting Verkeerswerkgroep Hegedyk; 1e bijeenkomst op 6 maart 2008. Initiatief genomen door Dorpsbelang & Nelleke Meindertsma, de werkgroep bestond bij aanvang uit 12 bewoners van de Hegedyk, na 9 jaar zijn daarvan nog steeds 10 betrokken bij de werkgroep. Nelleke ging toen uit het bestuur van DB. Truke Zeinstra kwam in DB en heeft inmiddels het bestuur na ruim 8 jaar ook weer verlaten. Zowel Nelleke als Truke hebben zich al die tijd met het project Hegedyk Jellum bezig gehouden. Al die tijd ook is Peter Post van  gemeente Littenseradiel ons aanspreekpunt geweest, eerst nog samen met toenmalig wethouder Froukje Hernamdt.

Toen werkgroep van start ging

Er werd gestart met het PODO-E model, het in kaart brengen van Probleem – Oorzaak – Doelstelling – Oplossing – Evaluatie
1. Probleem: geluidsoverlast – trillingen – gevaarlijke situaties
2. Oorzaak: sluipverkeer – hard rijden – onduidelijke voorrangssituaties – overgangen bestrating/asfalt
3. Doelstelling: dorpsaanzicht en wegbeeld verbeteren – snelheid verminderen – zwaar verkeer beperken.
4. Oplossingen: smaller wegbeeld – toegang tot dorp versterken – slingers in de weg bij toegang /kerk

Acties die hierbij genoemd zijn en sommige ook uitgevoerd zijn: smileybord – verkeerscontroles – verkeerstellingen – plannen ontwikkelen – borden langs de weg - opties benoemen – bloembakken – overleg met de provincie – rondrit in ZO Friesland / shared space gedachte – tekeningen – opdelen in deelgebieden – bestek maken – financiering regelen – in spreken in Rûntepetearen - brieven naar de gemeente – bellen – raadsleden bewerken – enz.

Eind oktober 2009: Plan gepresenteerd waarna toezegging en goedkeuring van de gemeente volgde maar met de volgende kanttekening: opknippen in 3 fasen i.v.m. problemen financiering - vergunningen e.d.

Uitvoering
April 2012: start van de herinrichting op de Smidshoeke ( fase 1);
November 2013: start van de aanpak Skoalhoeke (fase 2);

Oktober 2016: start van de aanpak Kerk & kroeg ( fase 3)

Veranderingen om ons heen gedurende dezelfde periode (2008-2017)
• De haak is er gekomen > minder sluipverkeer, minder zwaar verkeer.
• Spits afsluiting van de Boksumerdyk ( eerst tijdelijk bedoeld) blijft gehandhaafd. > onaantrekkelijk om via Jellum te rijden.
• Fietspad Jellum- Boksum is aangelegd > meer veiligheid
• De voorrangssituatie van de hele Hegedyk is gewijzigd > meer duidelijkheid.
• Het stuk Hegedyk tussen Weidum en Boksum tot 60 km zone gemaakt > minder snelheid

Tot slot
In deze korte schets van 9 jaar verkeerswerkgroep zijn wij dankbaar dat het werk gedaan is, dat we bereikt hebben wat we wilden, dat we doorgezet hebben en dat en dat we al die jaren een goed contact hebben gehad met Peter Post van de gemeente. Dat is bijzonder. De werkgroep wordt opgeheven, Dorpsbelang is weer rechtstreeks aanspreekpunt als er vragen of opmerkingen zijn. De map herinrichting gaat dicht.
Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017