Foto's

Laatste fase herinrichting Hegedyk (update)

Laatste fase herinrichting Hegedyk (update)Het is zover, de uitvoerende werkzaamheden van de 3e fase van de herinrichting van de Hegedyk tussen Hegedyk nr. 10 en nr. 32, bij eetcafé Jonker Sikke en de kerk is begonnen.
Alle bewoners hebben van de aannemer een brief gehad met daarbij de planning en de faseringstekening. De herinrichting vindt plaats van maandag 7 november tot en met vrijdag 23 december 2016.


Helaas is niet te voorkomen dat er een volledige stremming van het doorgaande verkeer is. Deze stremming duurt volgens de planning vijf weken. Deel vier kan worden aangelegd zonder een stremming. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren, maar moeten wel rekening houden met verkeershinder.

Aannemer A. Faber spant zich tot het uiterste in om de werkzaamheden zo snel mogelijk klaar te krijgen of om in ieder geval het verkeer weer door te kunnen laten. Op dit moment (28 november) loopt de aannemer voor op de planning. Er wordt aan de derde fase gewerkt. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, is de verwachting dat de planning gehaald wordt en dat op 9 december aan het einde van de dag de Hegedyk weer toegankelijk is voor verkeer. De aannemer zal nog wel wat werkzaamheden op en aan de weg moeten verrichten dus er blijft sprake van enige hinder.

Het aanbrengen van het asfalt dat in november gepland stond is niet geukt en staat nu gepland op 14 en 15 december.

Meerdere stremmingen
Het toeval wil dat dit najaar in de omgeving van Jellum nog meer werkzaamheden zijn. De aanleg van een fietstunnel in de Hendrik Algrawei is op stapel. Daarvoor wordt de provinciale weg hoogstwaarschijnlijk van 16-19 december afgesloten. Zoals het nu lijkt is in dit weekend de Hegedyk door Jellum en de Hilaarderdyk tussen Jellum en Hilaard toegankelijk voor het verkeer.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De omleiding zal met borden worden aangegeven.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Littenseradiel uitgevoerd door aannemersbedrijf A. Faber B.V te Bolsward.
Voor de dagelijkse gang van zaken kun je contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. A. van Straten van Faber B.V, tel.nr. 06-10337471Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân