Foto's

Uitnodiging jaarvergadering 14 APRIL 2016

Uitnodiging jaarvergadering 14 APRIL 2016Leden van Doarpsbelang Jellum-Bears worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op donderdag 14 april 2016 om 20.00 in Dorpshuis d’ Ald Skoalle te Bears.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige jaarvergadering d.d. 16 april 2015
4. Jaaroverzicht
5. Financiën, kascommissie
6. Bestuur (aftredend en niet opnieuw herkiesbaar Truke Zeinstra, nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot aanvang van de vergadering)
7. Rondvraag (gelegenheid voor verenigingen voor korte mededelingen)
8. Loting certificaten

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten!

Het bestuur
Truke Zeinstra, Piet Bootsma, Frank Vellinga, Peter Weijer, Dirkje Rodenhuis-de Boer, Amende HooglandTerug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017