Foto's

Uitnodiging jaarvergadering 14 APRIL 2016

Uitnodiging jaarvergadering 14 APRIL 2016Leden van Doarpsbelang Jellum-Bears worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op donderdag 14 april 2016 om 20.00 in Dorpshuis d’ Ald Skoalle te Bears.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige jaarvergadering d.d. 16 april 2015
4. Jaaroverzicht
5. Financiën, kascommissie
6. Bestuur (aftredend en niet opnieuw herkiesbaar Truke Zeinstra, nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot aanvang van de vergadering)
7. Rondvraag (gelegenheid voor verenigingen voor korte mededelingen)
8. Loting certificaten

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten!

Het bestuur
Truke Zeinstra, Piet Bootsma, Frank Vellinga, Peter Weijer, Dirkje Rodenhuis-de Boer, Amende HooglandTerug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

11 mei Patat enzo, snackbar geopend
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

Vanaf 17.00 uur

14 mei: Schrijfster Anita Terpstra
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.00 uur
Entree 5 euro incl. koffie

17 mei: Jaarvergadering Dorpshûs Jellum-Bears
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.30 uur

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân