Foto's

Herindeling gemeente

Herindeling gemeenteJellum en Bears worden samen met de dorpen Baard, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum van harte uitgenodigd om op 19 april a.s. mee te praten over de herindeling. De avond begint om 20.00 uur in it Doarpshûs in Weidum.

Op de bijeenkomsten over de herindeling is er veel ruimte voor vragen, zorgen en/of opmerkingen over de herindeling uit het de dorpen. Verder vertelt het college van burgemeester en wethouders, of een vertegenwoordiging daarvan, op de bijeenkomsten wat over de actuele stand van zaken van de herindeling. Ook staat de gemeente stil bij zaken die bij de herindeling extra aandacht vragen, zoals de Spulwike of andere zaken die voor de dorpen gelden waar het college op dat moment is. De dorpencoördinator van de toekomstige gemeente is ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Noteer de datum alvast in uw agenda.

Klik hier voor meer info.
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân