Foto's

Herindeling gemeente

Herindeling gemeenteJellum en Bears worden samen met de dorpen Baard, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum van harte uitgenodigd om op 19 april a.s. mee te praten over de herindeling. De avond begint om 20.00 uur in it Doarpshûs in Weidum.

Op de bijeenkomsten over de herindeling is er veel ruimte voor vragen, zorgen en/of opmerkingen over de herindeling uit het de dorpen. Verder vertelt het college van burgemeester en wethouders, of een vertegenwoordiging daarvan, op de bijeenkomsten wat over de actuele stand van zaken van de herindeling. Ook staat de gemeente stil bij zaken die bij de herindeling extra aandacht vragen, zoals de Spulwike of andere zaken die voor de dorpen gelden waar het college op dat moment is. De dorpencoördinator van de toekomstige gemeente is ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Noteer de datum alvast in uw agenda.

Klik hier voor meer info.
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere
22, 23, 24 maart
Toneel Nij Libben mei it stik 'Stimpstamp'

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen:
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
9 februari; 20 april; 6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân