Foto's

Herindeling gemeente

Herindeling gemeenteJellum en Bears worden samen met de dorpen Baard, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum van harte uitgenodigd om op 19 april a.s. mee te praten over de herindeling. De avond begint om 20.00 uur in it Doarpshûs in Weidum.

Op de bijeenkomsten over de herindeling is er veel ruimte voor vragen, zorgen en/of opmerkingen over de herindeling uit het de dorpen. Verder vertelt het college van burgemeester en wethouders, of een vertegenwoordiging daarvan, op de bijeenkomsten wat over de actuele stand van zaken van de herindeling. Ook staat de gemeente stil bij zaken die bij de herindeling extra aandacht vragen, zoals de Spulwike of andere zaken die voor de dorpen gelden waar het college op dat moment is. De dorpencoördinator van de toekomstige gemeente is ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Noteer de datum alvast in uw agenda.

Klik hier voor meer info.
Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016