Foto's

Eerste geld renovatie dorpshuis toegekend

Eerste geld renovatie dorpshuis toegekendMaandagavond 9 november heeft de gemeenteraad van Littenseradiel besloten een subsidie toe te kennen van € 85.000,-- voor de renovatie van ons dorpshuis D'Ald Skoalle!
Wij waren met 11 dorpsbewoners in de raadszaal aanwezig! Er werd ook positief beslist over de uitvoering van de 3e fase renovatie Hegedyk.
Na afloop hebben we dit succes gevierd in het dorpshuis.

De gemeentelijke subsidie maakt het nu mogelijk om voor de renovatie ook subsidie bij de provincie en fondsen aan te vragen.
St. Doarpswurk helpt ons daarbij. Wanneer ook die subsidies toegezegd zijn, hopelijk komend voorjaar, kunnen we met de verbouwing aan de slag.
We bekijken dan eerst nog eens kritisch of de verbouwingsplannen nog actueel zijn. Vooral energiebesparende maatregelen zijn nodig.
Er is dus nog veel werk te doen maar we zijn een zeer belangrijke stap verder.

Bekijk hier de plannen voor de verbouwing van het dorpshuis.

De bouwcommissie dorpshuis.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

11 mei Patat enzo, snackbar geopend
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

Vanaf 17.00 uur

14 mei: Schrijfster Anita Terpstra
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.00 uur
Entree 5 euro incl. koffie

17 mei: Jaarvergadering Dorpshûs Jellum-Bears
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.30 uur

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân