Foto's

Eerste geld renovatie dorpshuis toegekend

Eerste geld renovatie dorpshuis toegekendMaandagavond 9 november heeft de gemeenteraad van Littenseradiel besloten een subsidie toe te kennen van € 85.000,-- voor de renovatie van ons dorpshuis D'Ald Skoalle!
Wij waren met 11 dorpsbewoners in de raadszaal aanwezig! Er werd ook positief beslist over de uitvoering van de 3e fase renovatie Hegedyk.
Na afloop hebben we dit succes gevierd in het dorpshuis.

De gemeentelijke subsidie maakt het nu mogelijk om voor de renovatie ook subsidie bij de provincie en fondsen aan te vragen.
St. Doarpswurk helpt ons daarbij. Wanneer ook die subsidies toegezegd zijn, hopelijk komend voorjaar, kunnen we met de verbouwing aan de slag.
We bekijken dan eerst nog eens kritisch of de verbouwingsplannen nog actueel zijn. Vooral energiebesparende maatregelen zijn nodig.
Er is dus nog veel werk te doen maar we zijn een zeer belangrijke stap verder.

Bekijk hier de plannen voor de verbouwing van het dorpshuis.

De bouwcommissie dorpshuis.Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân