Foto's

Eerste geld renovatie dorpshuis toegekend

Eerste geld renovatie dorpshuis toegekendMaandagavond 9 november heeft de gemeenteraad van Littenseradiel besloten een subsidie toe te kennen van € 85.000,-- voor de renovatie van ons dorpshuis D'Ald Skoalle!
Wij waren met 11 dorpsbewoners in de raadszaal aanwezig! Er werd ook positief beslist over de uitvoering van de 3e fase renovatie Hegedyk.
Na afloop hebben we dit succes gevierd in het dorpshuis.

De gemeentelijke subsidie maakt het nu mogelijk om voor de renovatie ook subsidie bij de provincie en fondsen aan te vragen.
St. Doarpswurk helpt ons daarbij. Wanneer ook die subsidies toegezegd zijn, hopelijk komend voorjaar, kunnen we met de verbouwing aan de slag.
We bekijken dan eerst nog eens kritisch of de verbouwingsplannen nog actueel zijn. Vooral energiebesparende maatregelen zijn nodig.
Er is dus nog veel werk te doen maar we zijn een zeer belangrijke stap verder.

Bekijk hier de plannen voor de verbouwing van het dorpshuis.

De bouwcommissie dorpshuis.Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017