Foto's

Kofje by de boer

Kofje by de boer‘Kofje by de boer’ tijdens de Nationale Burendag 2015
Op zaterdag 26 september is de Nationale Burendag 2015. Dit is een landelijke dag die in het teken staat van het vieren en bevorderen van contacten tussen buren. Een mooi moment voor boeren om aan te sluiten en hun buren uit te nodigen voor een kopje koffie op het bedrijf. De boer en buur samen om tafel geeft mogelijkheden om contacten te versterken en te praten over het leven op de boerderij, keuzes die de ondernemer maakt, voedselproductie, regelgeving, en het bespreken van bouw- en toekomstplannen. Voor de boer is het ook interessant om te weten hoe buren het ervaren om vlak bij zijn bedrijf te wonen.
Heeft u een boerenbedrijf in Fryslân en wilt u de contacten met uw buren versterken?
Doe dan mee met ‘Kofje by de boer’ tijdens Nationale Burendag 2015!
Aanmelden? Stuur voor 1 september 2015 een mailtje naar Jenneke van der Heide j.vanderheide@nordwincollege.nl of bel naar 058-2534000/0610645560

Voor meer informatie kunt u kijken op www.nordwincollege.nl

In Jellum kunt u terecht bij Mts. Andreae.

‘Kofje by de boer’ wordt geïnitieerd door Nordwin College in opdracht van de Provinsje Fryslân. De communicatie tussen boeren en burgers is een beleidsspeerpunt uit de Lânbouaginda Foarútbuorkje II van de Provinsje. Het is de bedoeling om ‘Kofje by de Boer’ ieder jaar te laten plaatsvinden.Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016