Foto's

Kofje by de boer

Kofje by de boer‘Kofje by de boer’ tijdens de Nationale Burendag 2015
Op zaterdag 26 september is de Nationale Burendag 2015. Dit is een landelijke dag die in het teken staat van het vieren en bevorderen van contacten tussen buren. Een mooi moment voor boeren om aan te sluiten en hun buren uit te nodigen voor een kopje koffie op het bedrijf. De boer en buur samen om tafel geeft mogelijkheden om contacten te versterken en te praten over het leven op de boerderij, keuzes die de ondernemer maakt, voedselproductie, regelgeving, en het bespreken van bouw- en toekomstplannen. Voor de boer is het ook interessant om te weten hoe buren het ervaren om vlak bij zijn bedrijf te wonen.
Heeft u een boerenbedrijf in Fryslân en wilt u de contacten met uw buren versterken?
Doe dan mee met ‘Kofje by de boer’ tijdens Nationale Burendag 2015!
Aanmelden? Stuur voor 1 september 2015 een mailtje naar Jenneke van der Heide j.vanderheide@nordwincollege.nl of bel naar 058-2534000/0610645560

Voor meer informatie kunt u kijken op www.nordwincollege.nl

In Jellum kunt u terecht bij Mts. Andreae.

‘Kofje by de boer’ wordt geïnitieerd door Nordwin College in opdracht van de Provinsje Fryslân. De communicatie tussen boeren en burgers is een beleidsspeerpunt uit de Lânbouaginda Foarútbuorkje II van de Provinsje. Het is de bedoeling om ‘Kofje by de Boer’ ieder jaar te laten plaatsvinden.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân