Foto's

Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2015

Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2015Aanwezig: bestuursleden dorpsbelang: Truke Zeinstra (voorzitter), Piet Bootsma (penningmeester), Frank Vellinga, Peter Weijer, Dirkje Rodenhuis-de Boer, Amende Hoogland (secretaris), 35 leden dorpsbelang (presentielijst)

• Opening

Truke opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom.

• Mededelingen


Op 30 april zal dorpsbelang deelnemen aan een bijeenkomst over breedbandinternet, er zal informatie verkregen worden over een start-up project in vijf dorpen van Littenseradiel, de behoefte en wat bewoners zelf kunnen doen om breedbandinternet te krijgen. Informatie hierover zal na 30 april 2015 op de website ter inzage zijn.

• Verslag vorige jaarvergadering d.d. 24 april 2014
(staat op de website www.jellumbears.nl)

Opmerking: is er iets gedaan met de actie richting Jellumer bos?
Ja, het bos is vrij toegankelijk maar dient in oorspronkelijke staat te blijven. Er mag wel onderhoud gepleegd worden.

Verslag vorige jaarvergadering is vastgesteld.

• Jaaroverzicht
Klik hier voor het volledige Jaaroverzicht.Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017