Foto's

Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2015

Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2015Aanwezig: bestuursleden dorpsbelang: Truke Zeinstra (voorzitter), Piet Bootsma (penningmeester), Frank Vellinga, Peter Weijer, Dirkje Rodenhuis-de Boer, Amende Hoogland (secretaris), 35 leden dorpsbelang (presentielijst)

• Opening

Truke opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom.

• Mededelingen


Op 30 april zal dorpsbelang deelnemen aan een bijeenkomst over breedbandinternet, er zal informatie verkregen worden over een start-up project in vijf dorpen van Littenseradiel, de behoefte en wat bewoners zelf kunnen doen om breedbandinternet te krijgen. Informatie hierover zal na 30 april 2015 op de website ter inzage zijn.

• Verslag vorige jaarvergadering d.d. 24 april 2014
(staat op de website www.jellumbears.nl)

Opmerking: is er iets gedaan met de actie richting Jellumer bos?
Ja, het bos is vrij toegankelijk maar dient in oorspronkelijke staat te blijven. Er mag wel onderhoud gepleegd worden.

Verslag vorige jaarvergadering is vastgesteld.

• Jaaroverzicht
Klik hier voor het volledige Jaaroverzicht.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân