Foto's

Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2015

Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2015Aanwezig: bestuursleden dorpsbelang: Truke Zeinstra (voorzitter), Piet Bootsma (penningmeester), Frank Vellinga, Peter Weijer, Dirkje Rodenhuis-de Boer, Amende Hoogland (secretaris), 35 leden dorpsbelang (presentielijst)

• Opening

Truke opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom.

• Mededelingen


Op 30 april zal dorpsbelang deelnemen aan een bijeenkomst over breedbandinternet, er zal informatie verkregen worden over een start-up project in vijf dorpen van Littenseradiel, de behoefte en wat bewoners zelf kunnen doen om breedbandinternet te krijgen. Informatie hierover zal na 30 april 2015 op de website ter inzage zijn.

• Verslag vorige jaarvergadering d.d. 24 april 2014
(staat op de website www.jellumbears.nl)

Opmerking: is er iets gedaan met de actie richting Jellumer bos?
Ja, het bos is vrij toegankelijk maar dient in oorspronkelijke staat te blijven. Er mag wel onderhoud gepleegd worden.

Verslag vorige jaarvergadering is vastgesteld.

• Jaaroverzicht
Klik hier voor het volledige Jaaroverzicht.Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

28 september: Feestelijke seizoensopening dorpshuis
vanaf 21 uur met muziek van 'Oud Bruin'

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân