Foto's

Workshop 'Geldzorgen, zorgen voor geld'

Workshop 'Geldzorgen, zorgen voor geld'Iedere vrijwilligersorganisatie, vereniging of stichting krijgt er steeds vaker mee te maken: te weinig geld. Daarbij krimpen subsidies en stijgen de (vaste) kosten. Contributies kun je niet onbeperkt verhogen. Kortom: de rek lijkt er soms helemaal uit. Maar plannen en activiteiten kunnen nog steeds uitgevoerd worden door het zoeken naar middelen systematisch aan te pakken. Een goede interne organisatie daarbij is zeer belangrijk.

Vorig jaar is de workshop 'Geldzorgen, zorgen voor geld' een viertal keer georganiseerd in verschillende regio's van Fryslân. In deze workshop worden de beste kansen op een rijtje gezet: begroten ‘zonder’ geld, hulp van fondsen, sponsoring, nieuwe vormen van donateurschap, evenementen met garantstellingen, financiële acties en inspelen op het speerpuntenbeleid van overheden. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een werkboek met checklists en stappenplannen.

Omdat er erg veel belangstelling was voor de workshop organiseren Doarpswurk en Partoer de workshop nog een keer. Dit vindt plaats op:
Donderdag 21 mei 14.30-16.30 uur in Leeuwarden.

Klik hier voor alle informatie over deze workshop .
Aanmelden kan nog tot 1 mei aanstaande.

Doarpswurk
Buorren 28
9012 DH Raerd
t 0566 625010
www.doarpswurk.nl
info@doarpswurk.nl


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân