Foto's

Dorpsvisie 2015-2020 concept

Dorpsvisie 2015-2020 conceptHet bestuur van Dorpsbelang heeft een nieuwe, geactualiseerde dorpsvisie voor Jellum-Bears opgesteld. Een dorpsvisie dwingt de bewoners na te denken over de toekomst van hun dorpen, in het bijzonder geldt dit voor het bestuur van Dorpsbelang.

Om tot een vernieuwde dorpsvisie te komen heeft Dorpsbelang zich breed georiënteerd over de wensen en ideeën die er in de dorpsgemeenschap leven.

Er is onder alle leden van Dorpsbelang ( 96% van de dorpsbewoners) een enquête uitgezet, met een groot aantal vragen. Ruim de helft van de enquêteformulieren zijn teruggekomen. Er is een vergadering belegd met alle besturen van de verenigingen die in Jellum-Bears actief zijn, waarin de knelpunten en ideeën voor de toekomst zijn besproken. Tot slot is er een aparte jeugdvergadering gehouden, waarin de jeugd van 6 -18 jaar haar wensen en ideeën naar voren heeft kunnen brengen. Al deze inbreng is verwerkt in deze dorpsvisie.


Dorpsbelang Jellum- Bears

April 2015


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân