Foto's

Dorpsvisie 2015-2020 concept

Dorpsvisie 2015-2020 conceptHet bestuur van Dorpsbelang heeft een nieuwe, geactualiseerde dorpsvisie voor Jellum-Bears opgesteld. Een dorpsvisie dwingt de bewoners na te denken over de toekomst van hun dorpen, in het bijzonder geldt dit voor het bestuur van Dorpsbelang.

Om tot een vernieuwde dorpsvisie te komen heeft Dorpsbelang zich breed georiënteerd over de wensen en ideeën die er in de dorpsgemeenschap leven.

Er is onder alle leden van Dorpsbelang ( 96% van de dorpsbewoners) een enquête uitgezet, met een groot aantal vragen. Ruim de helft van de enquêteformulieren zijn teruggekomen. Er is een vergadering belegd met alle besturen van de verenigingen die in Jellum-Bears actief zijn, waarin de knelpunten en ideeën voor de toekomst zijn besproken. Tot slot is er een aparte jeugdvergadering gehouden, waarin de jeugd van 6 -18 jaar haar wensen en ideeën naar voren heeft kunnen brengen. Al deze inbreng is verwerkt in deze dorpsvisie.


Dorpsbelang Jellum- Bears

April 2015


Terug

Agenda

Oud papier 2018
30 juni,
15 september,
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

1 juli:
Europese tournee 'Licht en Schaduw' in Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Jaarverslag dorpsbelang 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân