Foto's

Verslag Jeugdvergadering Dorpsbelang-dorpsvisie

Verslag Jeugdvergadering Dorpsbelang-dorpsvisieOp 4 januari 2015 heeft de allereerste vergadering van Dorpsbelang met de jeugd van Jellum-Bears plaatsgevonden. Alle inwoners tussen 6 en 18 jaar zijn met een speciale brief uitgenodigd, 17 jongeren waren aanwezig op deze bijeenkomst.

Truke Zeinstra (voorzitter van Dorpsbelang) legt kort uit wat Dorpsbelang is en doet en wat de bedoeling is van deze bijeenkomst.
Omdat Dorpsbelang bezig is een nieuwe dorpsvisie op te stellen, wil zij graag weten hoe de bewoners van Jellum-Bears denken over de toekomst van onze dorpen. Alle grote mensen die lid zijn van Dorpsbelang hebben een lijst met vragen gekregen (een enquête), de meeste mensen hebben deze ingevuld en zo hun ideeën duidelijk gemaakt. Er is ook een vergadering geweest met alle verenigingen in Jellum-Bears over de plannen van de verenigingen maar ook over de zaken die soms moeilijk lopen. Nu is het de beurt aan de jeugd; want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en een dorpsvisie gaat over de toekomst.

In de dorpsvisie komen over verschillende onderwerpen de meningen en ideeën van de dorpsbewoners te staan. Daarmee kan Dorpsbelang dan aan de slag. Niet alles kan zomaar uitgevoerd worden, soms duren zaken heel erg lang en andere punten zijn snel geregeld.

Aan de jongeren worden een aantal vragen die ook in de enquête zijn gesteld voorgelegd. In drie groepjes zijn deze met begeleiding van een van de bestuursleden van dorpsbelang besproken.
De groepen zijn op leeftijd ingedeeld: ongeveer 6- 11 jaar; 11- 13 jaar, vanaf 14 jaar.

De vragen die zijn voorgelegd zijn:
1. Hoe zou Jellum - Bears er over 5 à 10 jaar uit moeten zien?
2. Wat kun jij zelf doen om het met elkaar als bewoners van Jellum-Bears goed en leuk te hebben in onze dorpen?
3. Als je op de fiets naar school gaat of anders op de fiets bent in het dorp, wat zijn dan de moeilijke of lastige stukken? Voel je je veilig op de fiets?
4. Kun je in het dorp goed spelen? Denk aan sport – speeltuinen- zwemmen – activiteiten?
5. Zijn er nog andere punten die je graag kwijt wilt?

Uit de verschillende groepen komen heel wat ideeën en opmerkingen naar voren. Klik hier wat er allemaal is genoemd, zodat we ze goed kunnen onthouden. Maar het is niet zeker of ze allemaal in de dorpsvisie genoemd of uitgevoerd kunnen worden.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân