Foto's

Verslag informatieavond plannen Uniastate

Op donderdagavond 8 januari 2015 bezochten 12 dorpsbewoners de informatieavond van St. Uniastate in het dorpshuis in Bears. Voorzitter Bernard Posthumus gaf namens de aanwezige bestuursleden een toelichting op de ideeën zoals deze zijn beschreven in de het projectplan “perspectief Uniastate 2018.”
Hij gaf aan dat Uniastate draagvlak in het dorp erg belangrijk vindt en dat de communicatie daarover beter had gemoeten.
Het plan is ter informatie voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders die daar positief - kritisch op hebben gereageerd. Vervolgens is het plan te snel en breedvoerig in de pers beland. Daarbij is het accent gelegd op eventuele nieuwbouw, terwijl het plan breder is. Andere onderdelen van het plan zijn; het opknappen van de 17 jaar oude informatiemodules, het realiseren van digitale presentaties over Stinsen en Staten, het organiseren van evenementen in samenwerking met dorpsbewoners en het herinrichten van het achterterrein als ecologische pluktuin.

Op vragen van de aanwezigen werd toegelicht dat Uniastate voor haar voortbestaan afhankelijk is van het aantal betalende bezoekers. Dat aantal neemt o.a. door veel concurrentie langzaam af. Momenteel ontvangt Uniastate nog 2000 bezoekers per jaar.
Sinds 3 jaar moet Uniastate huur betalen voor het gebruik van de kerk terwijl de gemeentelijke subsidies krimpen. Er moet dus wat gebeuren om Uniastate bij de tijd en rendabel te houden, zonder dat daarbij de bijzondere sfeer en het karakter van Uniastate verloren gaat. Ook is het belangrijk om de vrijwilligers gemotiveerd te houden.

Met tekeningen werd aangegeven dat bij eventuele nieuwbouw op het stinsenterrein sterk rekening is gehouden met de kwetsbaarheid van die plek. Nieuwbouw zou licht, transparant en onopvallend moeten worden.

Opgemerkt werd dat de kans bestaat dat de kerk niet meer gebruikt gaat worden voor kerkdiensten, zodat na enige aanpassingen, de kerk beter geschikt gemaakt kan worden voor gebruik door Uniastate. Daardoor zou nieuwbouw overbodig worden. Uniastate geeft daar de voorkeur aan, maar dat is afhankelijk van hoe de eigenaar, de st. Alde Fryske Tsjerken hierover denkt. Binnenkort gaan beide partijen hierover met elkaar in gesprek.

Afgesproken werd dat Uniastate het dorp zal blijven informeren over de verdere ontwikkelingen en dat men altijd bij bestuursleden voor informatie terecht kan.

Podiumoptredens Uniastate:
Zondag 25 jan. 15.00 uur Grytze en Grize
Zondag 15 febr. 15.00 uur: Shantykoren Mantgumer Maten + Middelseesjongers.
Zaterdag 18 maart: popkoor Rolling Home.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân