Foto's

Gedachten wisselen over toekomst Uniastate

Gedachten wisselen over toekomst UniastateOok Uniastate gaat in 2018 deel uit maken van de gemeente Leeuwarden. Daarom hebben wij als bestuur nagedacht over de toekomst van Uniastate. Eerder en uitgebreider dan onze bedoeling was, zijn deze ideeën en plannen al in de publiciteit gekomen. Niets hiervan staat echter al vast.

Daarom, en ook omdat ons enkele bezorgde reacties uit het dorp hebben bereikt, willen wij graag met de inwoners van Jellum en Bears van gedachten wisselen over onze ideeën.

Daarvoor nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 8 januari om 20.00 uur in het Dorpshuis D‘Ald Skoalle in Bears.

Graag ontmoeten wij u dan.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van St. Uniastate Bears
Bernard Posthumus
Piet van Putten
Piet Bootsma
Greet Kamstra
Pim Rodenboog
Welmoed van der Werf
Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân