Foto's

Gedachten wisselen over toekomst Uniastate

Gedachten wisselen over toekomst UniastateOok Uniastate gaat in 2018 deel uit maken van de gemeente Leeuwarden. Daarom hebben wij als bestuur nagedacht over de toekomst van Uniastate. Eerder en uitgebreider dan onze bedoeling was, zijn deze ideeën en plannen al in de publiciteit gekomen. Niets hiervan staat echter al vast.

Daarom, en ook omdat ons enkele bezorgde reacties uit het dorp hebben bereikt, willen wij graag met de inwoners van Jellum en Bears van gedachten wisselen over onze ideeën.

Daarvoor nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 8 januari om 20.00 uur in het Dorpshuis D‘Ald Skoalle in Bears.

Graag ontmoeten wij u dan.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van St. Uniastate Bears
Bernard Posthumus
Piet van Putten
Piet Bootsma
Greet Kamstra
Pim Rodenboog
Welmoed van der Werf
Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017