Foto's

Gedachten wisselen over toekomst Uniastate

Gedachten wisselen over toekomst UniastateOok Uniastate gaat in 2018 deel uit maken van de gemeente Leeuwarden. Daarom hebben wij als bestuur nagedacht over de toekomst van Uniastate. Eerder en uitgebreider dan onze bedoeling was, zijn deze ideeën en plannen al in de publiciteit gekomen. Niets hiervan staat echter al vast.

Daarom, en ook omdat ons enkele bezorgde reacties uit het dorp hebben bereikt, willen wij graag met de inwoners van Jellum en Bears van gedachten wisselen over onze ideeën.

Daarvoor nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 8 januari om 20.00 uur in het Dorpshuis D‘Ald Skoalle in Bears.

Graag ontmoeten wij u dan.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van St. Uniastate Bears
Bernard Posthumus
Piet van Putten
Piet Bootsma
Greet Kamstra
Pim Rodenboog
Welmoed van der Werf
Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016