Foto's

Gedachten wisselen over toekomst Uniastate

Gedachten wisselen over toekomst UniastateOok Uniastate gaat in 2018 deel uit maken van de gemeente Leeuwarden. Daarom hebben wij als bestuur nagedacht over de toekomst van Uniastate. Eerder en uitgebreider dan onze bedoeling was, zijn deze ideeën en plannen al in de publiciteit gekomen. Niets hiervan staat echter al vast.

Daarom, en ook omdat ons enkele bezorgde reacties uit het dorp hebben bereikt, willen wij graag met de inwoners van Jellum en Bears van gedachten wisselen over onze ideeën.

Daarvoor nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 8 januari om 20.00 uur in het Dorpshuis D‘Ald Skoalle in Bears.

Graag ontmoeten wij u dan.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van St. Uniastate Bears
Bernard Posthumus
Piet van Putten
Piet Bootsma
Greet Kamstra
Pim Rodenboog
Welmoed van der Werf
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

11 mei Patat enzo, snackbar geopend
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

Vanaf 17.00 uur

14 mei: Schrijfster Anita Terpstra
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.00 uur
Entree 5 euro incl. koffie

17 mei: Jaarvergadering Dorpshûs Jellum-Bears
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.30 uur

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân