Foto's

Perspectief Uniastate 2018

Perspectief Uniastate 2018Het projectplan 'perspectief Uniastate 2018' is besproken met het college van B&W.
Toegelicht is dat Uniastate met dit plan een stap vooruit wil maken om in 2018 als bezoekerscentrum voor Stinsen en Staten een aantrekkelijke buitenlocatie in de gemeente Leeuwarden te kunnen zijn.
Onderdelen van het plan zijn het realiseren van een "gras - glas paviljoen" als bezoekerscentrum voor Stinsen en Staten op het Uniastate terrein, het realiseren van digitale presentaties en het inrichten van het achterterrein als pluktuin.
Het college heeft een aantal kanttekeningen gemaakt en suggesties gedaan m.b.t. de haalbaarheid van het plan en de relatie tot het thema Stinsen en Staten.
Er kan vooronderzoek gedaan worden naar aspecten m.b.t. planologie en welstand.
Financiële zaken zijn niet aan de orde geweest. Er is op dit moment dus geen bijdrage gevraagd aan de gemeente voor de realisatie van dit plan.
Uniastate zal met de resultaten van het overleg aan de slag gaan en hierover contact houden met de betrokken wethouders en ambtenaren.
Het plan is dus nog volop in ontwikkeling.
Nadere informatie over dit plan is te verkrijgen bij het bestuur van Uniastate.

Piet v Putten


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân