Foto's

Perspectief Uniastate 2018

Perspectief Uniastate 2018Het projectplan 'perspectief Uniastate 2018' is besproken met het college van B&W.
Toegelicht is dat Uniastate met dit plan een stap vooruit wil maken om in 2018 als bezoekerscentrum voor Stinsen en Staten een aantrekkelijke buitenlocatie in de gemeente Leeuwarden te kunnen zijn.
Onderdelen van het plan zijn het realiseren van een "gras - glas paviljoen" als bezoekerscentrum voor Stinsen en Staten op het Uniastate terrein, het realiseren van digitale presentaties en het inrichten van het achterterrein als pluktuin.
Het college heeft een aantal kanttekeningen gemaakt en suggesties gedaan m.b.t. de haalbaarheid van het plan en de relatie tot het thema Stinsen en Staten.
Er kan vooronderzoek gedaan worden naar aspecten m.b.t. planologie en welstand.
Financiële zaken zijn niet aan de orde geweest. Er is op dit moment dus geen bijdrage gevraagd aan de gemeente voor de realisatie van dit plan.
Uniastate zal met de resultaten van het overleg aan de slag gaan en hierover contact houden met de betrokken wethouders en ambtenaren.
Het plan is dus nog volop in ontwikkeling.
Nadere informatie over dit plan is te verkrijgen bij het bestuur van Uniastate.

Piet v Putten


Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017