Foto's

Perspectief Uniastate 2018

Perspectief Uniastate 2018Het projectplan 'perspectief Uniastate 2018' is besproken met het college van B&W.
Toegelicht is dat Uniastate met dit plan een stap vooruit wil maken om in 2018 als bezoekerscentrum voor Stinsen en Staten een aantrekkelijke buitenlocatie in de gemeente Leeuwarden te kunnen zijn.
Onderdelen van het plan zijn het realiseren van een "gras - glas paviljoen" als bezoekerscentrum voor Stinsen en Staten op het Uniastate terrein, het realiseren van digitale presentaties en het inrichten van het achterterrein als pluktuin.
Het college heeft een aantal kanttekeningen gemaakt en suggesties gedaan m.b.t. de haalbaarheid van het plan en de relatie tot het thema Stinsen en Staten.
Er kan vooronderzoek gedaan worden naar aspecten m.b.t. planologie en welstand.
Financiële zaken zijn niet aan de orde geweest. Er is op dit moment dus geen bijdrage gevraagd aan de gemeente voor de realisatie van dit plan.
Uniastate zal met de resultaten van het overleg aan de slag gaan en hierover contact houden met de betrokken wethouders en ambtenaren.
Het plan is dus nog volop in ontwikkeling.
Nadere informatie over dit plan is te verkrijgen bij het bestuur van Uniastate.

Piet v Putten


Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân