Foto's

Verbouwing Dorpshuis d'Ald Skoalle

Verbouwing Dorpshuis d'Ald SkoalleDe commissie van de verbouwing van d'Ald Skoalle is al een tijdje bezig met de plannen voor 'het bij de tijd brengen van het dorpshuis'. Ze hebben een projectplan gemaakt en ingediend bij de gemeente. Dit projectplan van de bouwcommissie is door architect Zijlstra uit Bakhuizen en met advies van Doarpswurk tot stand gekomen. Op basis hiervan is een subsidieaanvraag ingediend. Klik hier voor het projectplan.

De stand van zaken (28 oktober 2014) is dat de verbouwing van het dorpshuis op dit moment niet is meegenomen in de begroting en dat er ook geen structureel geld voor verbouwingen van dorpshuizen is opgenomen in de begroting van de gemeente. De aanvraag staat op de wensenlijst voor 85.000,-- Verbouwingen zijn tot nu toe uit de gemeentelijke reserves betaald als zich een vraag voordeed. Dat geldt dus in feite nu nog. Daarover beslist de gemeenteraad.

Op maandagavond 10 november besluit de gemeenteraad over de begroting en ook over de projecten op de wensenlijst waaronder deze aanvraag. De bouwcommissie heeft tijdens het 'Runtepetear' ingesproken en alle raadsfracties en raadsleden weten ervan. Maar op 10 november valt de beslissing en die kan alle kanten nog uitvallen.
Het is belangrijk dat op 10 november iedereen zijn/haar gezicht laat zien op de publieke tribune. (Aanvang van de raadsvergadering is 20.00 uur.) Als je er wat voor voelt om mee te gaan, laat het dan even weten dan gaan we met elkaar.
Zonder gemeentelijke subsidie wordt het heel moeilijk om de noodzakelijke verbeteringen aan D'Ald Skoalle te realiseren.

Mede namens de bouwcommissie
Piet van Putten:
M: 0683540648


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân