Foto's

Verbouwing Dorpshuis d'Ald Skoalle

Verbouwing Dorpshuis d'Ald SkoalleDe commissie van de verbouwing van d'Ald Skoalle is al een tijdje bezig met de plannen voor 'het bij de tijd brengen van het dorpshuis'. Ze hebben een projectplan gemaakt en ingediend bij de gemeente. Dit projectplan van de bouwcommissie is door architect Zijlstra uit Bakhuizen en met advies van Doarpswurk tot stand gekomen. Op basis hiervan is een subsidieaanvraag ingediend. Klik hier voor het projectplan.

De stand van zaken (28 oktober 2014) is dat de verbouwing van het dorpshuis op dit moment niet is meegenomen in de begroting en dat er ook geen structureel geld voor verbouwingen van dorpshuizen is opgenomen in de begroting van de gemeente. De aanvraag staat op de wensenlijst voor 85.000,-- Verbouwingen zijn tot nu toe uit de gemeentelijke reserves betaald als zich een vraag voordeed. Dat geldt dus in feite nu nog. Daarover beslist de gemeenteraad.

Op maandagavond 10 november besluit de gemeenteraad over de begroting en ook over de projecten op de wensenlijst waaronder deze aanvraag. De bouwcommissie heeft tijdens het 'Runtepetear' ingesproken en alle raadsfracties en raadsleden weten ervan. Maar op 10 november valt de beslissing en die kan alle kanten nog uitvallen.
Het is belangrijk dat op 10 november iedereen zijn/haar gezicht laat zien op de publieke tribune. (Aanvang van de raadsvergadering is 20.00 uur.) Als je er wat voor voelt om mee te gaan, laat het dan even weten dan gaan we met elkaar.
Zonder gemeentelijke subsidie wordt het heel moeilijk om de noodzakelijke verbeteringen aan D'Ald Skoalle te realiseren.

Mede namens de bouwcommissie
Piet van Putten:
M: 0683540648


Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017