Foto's

Evaluatie herinrichting Skoallehoeke Bears

Evaluatie herinrichting Skoallehoeke BearsIn november 2013 is gestart met de tweede fase van de herinrichting van de Hegedyk. Het betreft de Skoallehoeke, kruising Hegedyk-Bearsterdyk. Er zijn verschillende verkeersremmende maatregelen getroffen die de Hegedyk verkeerscommissie en de Gemeente Littenseradiel op 13 november 2014 met de inwoners van Jellum en Bears heeft geëvalueerd.
Ook is er vooruit gekeken en besproken of er mogelijkheden zijn om de herinrichting van de derde fase op te starten. Dit betreft de Hegedyk ter hoogte van de kerk en het café.

In november 2012 is de eerste fase van de herinrichting van de Hegedyk afgerond en besproken, dat betrof de Smidshoeke. Deze herinrichting werd door de meerderheid als zeer positief ervaren. Op 13 november 2014 is de tweede fase van de herinrichting besproken, dit betreft de Skoalhoeke in Bears. Er waren met name inwoners van de Skoalhoeke op de evaluatieavond aanwezig. Er werd aangegeven dat het voor fietsers en voetgangers niet duidelijk is waar men moet oversteken en dat deze onduidelijkheid tot onveilige situaties leidt. Ook de snelheid waarmee auto's op de hoek komen aanrijden en 'het recht op voorrang' die de bestuurder neemt, zorgt voor irritatie. De inwoners gaven een aantal tips die voor een oplossing kunnen zorgen voor deze situatie. Verder gaf iedereen aan zeer tevreden te zijn met hoe de Skoalhoeke er nu uitziet.

In het voorjaar van 2015 worden er opnieuw metingen gedaan naar de snelheid en het aantal en het soort voertuigen op de Hegedyk. De Haak van Leeuwarden is dan een tijdje open en dan kan er beter worden bekeken of het verkeer op de Hegedyk is afgenomen en of de situatie veiliger is geworden.

In twee jaar tijd hebben er dus twee grote herinrichtingen aan de Hegedyk plaatsgevonden. Op bepaalde punten kan de veiligheid nog worden verbeterd en helaas vinden de meeste inwoners dat de snelheid waarmee automobilisten op de Hegedyk rijden nog niet is verminderd. Maar uit beide evaluaties blijkt dat iedereen zeer tevreden is met hoe het er uitziet. We willen daarom ook graag doorgaan met de derde fase. Het plan dat hiervoor ligt moet weer worden opgefrist en daarna onder de aandacht worden gebracht bij de politiek.

Hegedyk verkeerscommissie en
Dorpsbelang Jellum-BearsTerug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân