Foto's

Wijziging Werpsterhoek

Wijziging WerpsterhoekTussen nu en eind 2014 wordt volop gewerkt aan het nieuwe verkeersknooppunt Werpsterhoek. Op deze ongelijkvloerse kruising komen straks de N32 vanuit Heerenveen en de N31 vanuit Drachten en Harlingen samen. Knooppunt Werpsterhoek wordt in fases aangelegd en opengesteld voor het verkeer. Daardoor blijven alle routes beschikbaar, is Leeuwarden altijd bereikbaar terwijl er ook ruimte is om de verschillende nieuwe viaducten en rijstroken aan te leggen.

Vanaf 6 oktober krijgt u als weggebruiker in bijna alle richtingen te maken met een wijziging. Ook moet u nog rekening houden met een enkele scherpe bocht, kortere invoegstroken en hoogteverschillen. Wij proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Toch is er een verhoogde kans op filevorming. Ons advies: let ter plaatse goed op de borden en negeer uw navigatiesysteem. Houd daarnaast voldoende afstand tot uw voorligger.

Wilt u meer informatie over de aanleg van Knooppunt Werpsterhoek?

- Klik hier voor een animatie met bewegende beelden van de verkeersstromen tijdens periode 6 oktober tot december 2014 en voor een animatie met bewegende beelden van de definitieve situatie op knooppunt Werpsterhoek.

- Klik hier voor meer informatie over de fase die begint op maandag 6 oktober.

- Bel gratis onze Landelijke informatielijn 0800 8002, wij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 06:00 tot 22:30 uur.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân