Foto's

Wijziging Werpsterhoek

Wijziging WerpsterhoekTussen nu en eind 2014 wordt volop gewerkt aan het nieuwe verkeersknooppunt Werpsterhoek. Op deze ongelijkvloerse kruising komen straks de N32 vanuit Heerenveen en de N31 vanuit Drachten en Harlingen samen. Knooppunt Werpsterhoek wordt in fases aangelegd en opengesteld voor het verkeer. Daardoor blijven alle routes beschikbaar, is Leeuwarden altijd bereikbaar terwijl er ook ruimte is om de verschillende nieuwe viaducten en rijstroken aan te leggen.

Vanaf 6 oktober krijgt u als weggebruiker in bijna alle richtingen te maken met een wijziging. Ook moet u nog rekening houden met een enkele scherpe bocht, kortere invoegstroken en hoogteverschillen. Wij proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Toch is er een verhoogde kans op filevorming. Ons advies: let ter plaatse goed op de borden en negeer uw navigatiesysteem. Houd daarnaast voldoende afstand tot uw voorligger.

Wilt u meer informatie over de aanleg van Knooppunt Werpsterhoek?

- Klik hier voor een animatie met bewegende beelden van de verkeersstromen tijdens periode 6 oktober tot december 2014 en voor een animatie met bewegende beelden van de definitieve situatie op knooppunt Werpsterhoek.

- Klik hier voor meer informatie over de fase die begint op maandag 6 oktober.

- Bel gratis onze Landelijke informatielijn 0800 8002, wij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 06:00 tot 22:30 uur.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân