Foto's

Dauwtrappen met Uniastate op Hemelvaartsdag

Dauwtrappen met Uniastate op HemelvaartsdagWegens succes in de afgelopen jaren organiseert Uniastate ook dit jaar weer het dauwtrappen voor de inwoners van Jellum en Bears. Op Hemelvaartsdag 29 mei om 7.00 uur verzamelen we in de kerk in Bears.
Na een kop koffie met krentenbol stappen we op de fiets en maken een tocht van een uurtje door Weidum en omgeving.
Dhr. Jan Monsma uit Weidum is dit keer onze gids.
Jan Monsma is oud boer en zeer goed op de hoogte van de geschiedenis van ons buurdorp en omgeving.
Rond 9.00 uur zijn we weer terug voor een eenvoudig ontbijt in Uniastate.

Jong en oud kan meedoen aan deze leuke en interessante fietstocht.
Deelname is kosteloos voor de bewoners van Jellum en Bears.
Vanwege de ontbijtinkoop graag even van te voren aanmelden op uniastate@hetnet.nl of inspreken op 0582519263

We hopen op mooi weer en rekenen op veel belangstelling. Vergeet je fiets niet!

Bestuur en medewerkers St. Uniastate Bears.
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân