Foto's

Hegedyk en Boksumerdyk tijdelijk afgesloten

Hegedyk en Boksumerdyk tijdelijk afgeslotenStremming wegverkeer Hegedyk, Jellum
In verband met het aanleggen van een drempel is de Hegedyk in Jellum (nabij Hegedyk nr 4) gestremd voor alle verkeer, vanaf woensdag 18 december tot en met donderdag 19 december 2013.
Fietsers en voetgangers kunnen passeren via het vrij liggende fietspad.

Omleiding

De omleiding zal met borden worden aangegeven. Aanwonenden worden nader geïnformeerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Jonker,
telefoon (0515) 334493 of per e-mail r.jonker@littenseradiel.nl.

Stremming Boksumerdyk
In verband met de aanleg van de Haak om Leeuwarden wordt er binnenkort een tunnel gebouwd daar waar de Boksumerdyk de nieuwe rijksweg kruist. Het verkeer op de Boksumerdyk wordt de komende maanden langs deze bouwlocatie geleid via een zogenaamde bypass. Hierdoor blijft de hinder voor het verkeer zeer beperkt. Deze bypass wordt momenteel gebouwd. Om de bypass veilig te kunnen aansluiten op de bestaande weg, moet de Boksumerdyk echter wel een dag worden afgesloten. En dat gebeurt komende maandag 16 december. De Boksumerdyk is dan voor alle verkeer afgesloten tussen 8.00 uur en 18.00 uur tussen Boksum en de kruising met de Newtonlaan. Komende maandag worden er ook nog 2 duikers in de Boksumerdyk aangebracht, zodat deze weg hiervoor niet apart behoeft te worden afgesloten.

Het fietsverkeer van en naar Leeuwarden wordt omgeleid via Nylânsdyk, het fietspad langs het spoor en de Newtonlaan. Ook het autoverkeer en het langzame verkeer wordt omgeleid. De omleidingen worden via borden aangegeven.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân