Foto's

Hegedyk en Boksumerdyk tijdelijk afgesloten

Hegedyk en Boksumerdyk tijdelijk afgeslotenStremming wegverkeer Hegedyk, Jellum
In verband met het aanleggen van een drempel is de Hegedyk in Jellum (nabij Hegedyk nr 4) gestremd voor alle verkeer, vanaf woensdag 18 december tot en met donderdag 19 december 2013.
Fietsers en voetgangers kunnen passeren via het vrij liggende fietspad.

Omleiding

De omleiding zal met borden worden aangegeven. Aanwonenden worden nader geïnformeerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Jonker,
telefoon (0515) 334493 of per e-mail r.jonker@littenseradiel.nl.

Stremming Boksumerdyk
In verband met de aanleg van de Haak om Leeuwarden wordt er binnenkort een tunnel gebouwd daar waar de Boksumerdyk de nieuwe rijksweg kruist. Het verkeer op de Boksumerdyk wordt de komende maanden langs deze bouwlocatie geleid via een zogenaamde bypass. Hierdoor blijft de hinder voor het verkeer zeer beperkt. Deze bypass wordt momenteel gebouwd. Om de bypass veilig te kunnen aansluiten op de bestaande weg, moet de Boksumerdyk echter wel een dag worden afgesloten. En dat gebeurt komende maandag 16 december. De Boksumerdyk is dan voor alle verkeer afgesloten tussen 8.00 uur en 18.00 uur tussen Boksum en de kruising met de Newtonlaan. Komende maandag worden er ook nog 2 duikers in de Boksumerdyk aangebracht, zodat deze weg hiervoor niet apart behoeft te worden afgesloten.

Het fietsverkeer van en naar Leeuwarden wordt omgeleid via Nylânsdyk, het fietspad langs het spoor en de Newtonlaan. Ook het autoverkeer en het langzame verkeer wordt omgeleid. De omleidingen worden via borden aangegeven.


Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân