Foto's

Burendag bij Dairy Campus en EcoZathe

Burendag bij Dairy Campus en EcoZatheVooruitlopend op de landelijke burendag, nodigt Dairy Campus al op zaterdag 31 augustus alle buren, de inwoners van Leeuwarden en de omliggende dorpen, van harte uit om een bezoek te brengen aan Dairy Campus en EcoZathe. Van 10.00 -15.00 uur zijn beide locaties open en mag iedereen zien, ruiken en horen wat op de Dairy Campus gebeurt en hoe de biogas, die o.a. uit de koeienmest wordt gewonnen, naar EcoZathe in Goutum wordt getransporteerd.

Dairy Campus is het landelijk innovatie- en onderzoekscentrum van de Wageningen Universiteit aan de Boksumerdyk 11 in Goutum. Het is een inspirerende plek waar onderwijs, ondernemers en onderzoekers samenwerken aan een duurzame melkveehouderij van de toekomst. Tijdens deze Burendag laten de medewerkers graag zien hoe onder andere gemolken wordt met de melkrobot en waarom koeien op watermatrassen slapen. Of de kalfjes die na de geboorte in een iglo komen en later gevolgd worden met een GPS. Maar ook de werking van de mestvergister en mestraffinage wordt uitgelegd.

Om te zien hoe de koeienmest en co-producten worden verwerkt tot energiebron voor de elektriciteit en warmte aan de Zuidlanden, geeft Essent graag uitleg over de warmte opwek en warmtedistributie. Dit doen ze in EcoZathe of ‘Het Gordeldier’ in Goutum zoals het ketelhuis ook wel wordt genoemd.

Voor jong en oud is er wat te zien. De entree is gratis en de koffie staat klaar. Omdat er een prachtige fietsroute van 5 km tussen de Dairy Campus en EcoZathe ligt, wordt aangeraden op de fiets te komen. Er is dan een mogelijkheid om een tussenstop te maken bij de tuin ‘De Oerfloed’ van de Leerschool Permacultuur die ook aan deze weg ligt.

Kijk voor meer informatie op www.dairycampus.nl.Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân