Foto's

Stremming wegverkeer Hegedyk Easterwierrum

Stremming wegverkeer Hegedyk EasterwierrumDe Hegedyk te Easterwierrum is in verband met het vervangen van de gasleiding voor alle doorgaande verkeer gestremd vanaf maandag 24 juni t/m vrijdag 19 juli 2013 en vanaf maandag 12 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2013 of zoveel langer de werkzaamheden duren. De afsluiting betreft het wegtracé vanaf Froonackerdyk tot Butewei Easterwierrum. De omleiding zal d.m.v borden worden aangegeven.
Fietsers en voetgangers kunnen passeren.
Aanwonenden bewoners worden nader geïnformeerd. Uitgezonderd calamiteiten verkeer (deze kan er langs).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
de heer H. J. Oosterkamp (hoofduitvoerder BAM),
telefoonnummer 06-50654831.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân