Foto's

Stremming wegverkeer Hegedyk Easterwierrum

Stremming wegverkeer Hegedyk EasterwierrumDe Hegedyk te Easterwierrum is in verband met het vervangen van de gasleiding voor alle doorgaande verkeer gestremd vanaf maandag 24 juni t/m vrijdag 19 juli 2013 en vanaf maandag 12 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2013 of zoveel langer de werkzaamheden duren. De afsluiting betreft het wegtracé vanaf Froonackerdyk tot Butewei Easterwierrum. De omleiding zal d.m.v borden worden aangegeven.
Fietsers en voetgangers kunnen passeren.
Aanwonenden bewoners worden nader geïnformeerd. Uitgezonderd calamiteiten verkeer (deze kan er langs).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
de heer H. J. Oosterkamp (hoofduitvoerder BAM),
telefoonnummer 06-50654831.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân