Foto's

Stremming wegverkeer Hegedyk Easterwierrum

Stremming wegverkeer Hegedyk EasterwierrumDe Hegedyk te Easterwierrum is in verband met het vervangen van de gasleiding voor alle doorgaande verkeer gestremd vanaf maandag 24 juni t/m vrijdag 19 juli 2013 en vanaf maandag 12 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2013 of zoveel langer de werkzaamheden duren. De afsluiting betreft het wegtracé vanaf Froonackerdyk tot Butewei Easterwierrum. De omleiding zal d.m.v borden worden aangegeven.
Fietsers en voetgangers kunnen passeren.
Aanwonenden bewoners worden nader geïnformeerd. Uitgezonderd calamiteiten verkeer (deze kan er langs).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
de heer H. J. Oosterkamp (hoofduitvoerder BAM),
telefoonnummer 06-50654831.


Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017