Foto's

Meepraten over waarde weidevogellandschap

Meepraten over waarde weidevogellandschapkening fan de greideOp 7 maart in Jorwert kunnen inwoners van de Greidhoeke meepraten over de waarde van hun weidevogellandschap. De streeksessie is onderdeel van een reeks bijeenkomsten, die zich buigt over de toekomst van het cultuurlandschap en kenmerkende weidevogels als de grutto voor de identiteit van Fryslân. Een burgerjury stelt een manifest op met aanbevelingen voor de toekomst van het cultuurlandschap. Friese politici krijgen dit manifest dinsdag 23 april a.s. in het Natuurmuseum in Leeuwarden aangeboden. Klik hier voor het persbericht.


Locatie: Jorwert (Café Het Wapen van Baarderadeel, Sluytermanwei 27-29, 9023 AB Jorwert)

Tijd: 19.45-22.15 uur.

Aanmelden: bij voorkeur via www.keningfanegreide.nl

Kosten: gratis; de koffie staat klaar.

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,

Kees Terwisscha van Scheltinga
k.terwisscha@landschapsbeheerfriesland.nl
Landschapsbeheer Friesland


Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017