Foto's

Meepraten over waarde weidevogellandschap

Meepraten over waarde weidevogellandschapkening fan de greideOp 7 maart in Jorwert kunnen inwoners van de Greidhoeke meepraten over de waarde van hun weidevogellandschap. De streeksessie is onderdeel van een reeks bijeenkomsten, die zich buigt over de toekomst van het cultuurlandschap en kenmerkende weidevogels als de grutto voor de identiteit van Fryslân. Een burgerjury stelt een manifest op met aanbevelingen voor de toekomst van het cultuurlandschap. Friese politici krijgen dit manifest dinsdag 23 april a.s. in het Natuurmuseum in Leeuwarden aangeboden. Klik hier voor het persbericht.


Locatie: Jorwert (Café Het Wapen van Baarderadeel, Sluytermanwei 27-29, 9023 AB Jorwert)

Tijd: 19.45-22.15 uur.

Aanmelden: bij voorkeur via www.keningfanegreide.nl

Kosten: gratis; de koffie staat klaar.

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,

Kees Terwisscha van Scheltinga
k.terwisscha@landschapsbeheerfriesland.nl
Landschapsbeheer Friesland


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân