Foto's

Meepraten over waarde weidevogellandschap

Meepraten over waarde weidevogellandschapkening fan de greideOp 7 maart in Jorwert kunnen inwoners van de Greidhoeke meepraten over de waarde van hun weidevogellandschap. De streeksessie is onderdeel van een reeks bijeenkomsten, die zich buigt over de toekomst van het cultuurlandschap en kenmerkende weidevogels als de grutto voor de identiteit van Fryslân. Een burgerjury stelt een manifest op met aanbevelingen voor de toekomst van het cultuurlandschap. Friese politici krijgen dit manifest dinsdag 23 april a.s. in het Natuurmuseum in Leeuwarden aangeboden. Klik hier voor het persbericht.


Locatie: Jorwert (Café Het Wapen van Baarderadeel, Sluytermanwei 27-29, 9023 AB Jorwert)

Tijd: 19.45-22.15 uur.

Aanmelden: bij voorkeur via www.keningfanegreide.nl

Kosten: gratis; de koffie staat klaar.

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,

Kees Terwisscha van Scheltinga
k.terwisscha@landschapsbeheerfriesland.nl
Landschapsbeheer Friesland


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân