Foto's

Inloopmiddag herinrichting Skoalhoeke Bears

Inloopmiddag herinrichting Skoalhoeke BearsOp dinsdagmiddag 12 maart van 16:00 uur tot 18:30 uur organiseren de gemeente Littenseradiel en doarpsbelang Jellum-Bears een inloopmiddag over het herinrichtingsplan ‘Skoalhoeke’ Bears.

De gemeente Littenseradiel en de verkeerswerkgroep Hegedyk werken sinds 2009 samen aan een herinrichtingsplan van de Hegedyk als oplossing voor de verkeersproblematiek in Jellum en Bears. De samenwerking heeft tot nu toe geleid tot de herinrichting van de ‘Smidshoeke’ en het nieuwe fietspad tussen Jellum en Boksum. In 2013 willen wij het onderdeel ‘Skoalhoeke’ gaan herinrichten. Dit deel van de Hegedyk tussen Swettepaad en wegversmalling Bears willen we inrichten als een 30 km/uur gebied. Klik hier om het ontwerp te bekijken.

Bureau BügelHajema heeft voor ons het stedenbouwkundige ontwerp gemaakt voor de totale herinrichting van de Hegedyk. Dit ontwerp is op 28 oktober 2009 gepresenteerd aan de inwoners van Jellum en Bears. Voor het onderdeel ‘Skoalhoeke’ is het ontwerp enigszins herzien. Wij willen deze wijzigingen graag aan u toelichten.

Daarom organiseren wij op dinsdag 12 maart aanstaande van 16:00 tot 18:30 uur een inloopmiddag voor de inwoners van Jellum en Bears in het dorpshuis ‘d’Ald Skoalle’ in Bears. U kunt het ontwerp dan inzien en er vragen over stellen. Tijdens deze inloopmiddag zijn twee medewerkers van de gemeente, de heer Peter Post en mevrouw Bouwina Sloots en twee leden van de verkeerswerkgroep Hegedyk aanwezig om uitleg en toelichting te geven. Wij nodigen u van harte uit om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Kunt u de inloopmiddag niet bezoeken maar heeft u wel een vraag of een opmerking? Het ontwerp is tot 2 april 2013 tijdens openingstijden ook in te zien op het gemeentehuis in Wommels. Reacties kunt u tot 2 april direct sturen naar de gemeente via het e-mailadres p.post@littenseradiel.nl.

Wij hopen u op 12 maart te mogen begroeten,


Met vriendelijke groeten,

Bestuur Doarpsbelang Jellum/Bears,
Burgemeester en wethouders van Littenseradiel


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân